Seminarier lördag

Seminarier lördag 13.30–15.00

201”Särart utan sekterism? Arvet från Emil Gustafson och frikyrkans framtid.”
Joel Halldorf
Frågan om frikyrklighetens identitet och framtid har efter Sigfrid Demingers debattinlägg diskuterats intensivt i tidningspalter, på kyrktorgen och på bloggar under våren. I detta seminarium behandlar Joel Halldorf utifrån sin nyutkomna avhandling en del frågor som kommit upp i samtalet. Hur är man ”folklig” och kulturtillvänd utan att förlora sin identitet som kyrka? Och kan man vara en kyrka i tiden utan att vara ”av tiden”?
Lokal: Konsert & Kongress,  Crusellhallen

202 Levande ord för levande människor till levande Gud
Liselotte J Andersson
Kan Bibeln vara både evig och aktuell? Kan orden i den goda boken vara för alla och ha personlig adress till mig som läsare? Den meditativa läsningen kan vara som att komma in i en ny andning. Denna läsning kan också bli till samtal med Gud, till bön.
Liselotte J Andersson, pastor och retreatledare, ger trötta bibelläsare nytt mod.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

203 Gemensam Framtid satsar på livsnära smågrupper!
Kerstin Renöfält, Diakon/smågruppsinspiratör, Centrumkyrkan, Gunnar Mering, smågruppsledare i Centrumkyrkan Alfta, Lennart Renöfält, fokusområde Uppdraget i Gemensam Framtid.
Varför och hur. Så här kan din församling få inspiration och stöd till att starta livsnära smågrupper. Lyssna till hur inspiratörerna har hjälpt andra församlingar.
Lokal: Citykyrkan, kyrksalen

204 Nycklar till förändringsarbete i församling.
Jenny Bergh, anställd av Naturlig Församlingsutveckling, knuten till temagruppen Församling i Gemensam Framtid
Hur får vi en uthållig och processinriktad församlingsutveckling? Vad kan Naturlig Församlingsutveckling betyda för din församling? Hör om de möjligheter som finns inom det ekumeniska nätverket för församlingsutveckling och lyssna till några som provat.
Lokal: Gårdshuset rum 5, S:t Larsg. 19

205 Pilgrimsvandring i Trädgårdsföreningen ”Allt har sin tid”
Marie Rosén, pastor
Att pilgrimsvandra behöver inte innebära att sträckan man går är lång eller att vandringen tar flera dagar i anspråk. Att vandra på pilgrimssätt är att vilja förena yttre vandring med inre eftertanke, att låta tiden och det som möter ge stoff åt vår inre bearbetning. Detta seminarium vill ge exempel på hur pilgrimsvandring kan bli ett redskap för andlig fördjupning i församlingen på hemmaplan – där närområdet blir oss till hjälp. En vandring med tidsramar där även den med fullbokad almanacka kan finnas med. Denna vandring i Trädgårdsföreningen vill samtidigt genom sitt innehåll, ge den som deltar möjlighet till en stunds reflektion och eftertanke.
Samling vid Bildas seminariedisk

206 Vad gör kyrkan och missionen för att bryta fattigdomsspiralen och sjukdomsgisslet i Kongostaterna?
Dr Baudouin Makuma, dr Bien-Aimé Mandja, dr Håkan Lilja, ordförande i hälso- och sjukvårdsgruppen, dr Agneta Lillqvist-Bennstam och Kimy Konde, projekthandläggare för Afrika
Kongo Kinshasa spelar en viktig roll i Centralafrika. Det finns stora naturrikedomar, men samtidigt stor fattigdom bland befolkningen på grund av inbördeskrig och politiska konflikter. Gemensam Framtid har ett stort historiskt missionsengagemang i de båda Kongorepublikerna. Kyrkorna samlar stora skaror till gudstjänster och insatser för fattigdomsbekämpning, hälsovård och utbildning. Möt några av våra kongolesiska gäster och Kongoansvariga i Gemensam Framtid i ett samtal om vad vi kan göra idag.
Lokal: Citykyrkan, festvåningen

207 Konsten att leva
Noomi Tönnäng,pastor och kursföreståndare Brobygge
Livet är inte alltid så enkelt. En helhetssyn på människan och tillvaron hjälper oss i våra liv. I ”Kurs i konsten att leva” – en mötesplats för dialog – söker vi helhet och harmoni genom att dela våra erfarenheter av brustenhet, misslyckanden och besvikelser, men också att komma vidare i livet genom upplevelser av helande och upprättelse.
Lokal: Konsert & Kongress,  Operetten

208 Hur en församling upptäcker att de arbetar mot människohandel
Sven- Gunnar Lidén, pastor, samhällsvetare och koordinator för Europeiska Baptistfederationenes anti-traffickinggrupp och -nätverk, samt Svenska Baptistsamfundets arbete mot människohandel.
Sven-Gunnar Lidén Else-Marie Ericsson, fd ordförande för Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Anders Olofsson, föreståndare Kungsörs Återvinning och Second hand, Arne Akervall, eldsjäl, berättar om exempel ifrån Kungsör. Under många år har Centrumkyrkan i Kungsör arbetat i Lettland och Vitryssland och först på senare år upptäckt vikten av sitt arbete och också en vilja att gå vidare
Lokal: Konsert & Kongress,  pressläktaren

209 Art as mission and mission as art (seminarium på engelska)
Gilija Zaukaskiene
To be a missionary in your home country is to be without skin, safeguarding your thinking and judgment from the environment. (Quite often, the Church lives under a “membrane”, which makes listening to the dialect and the needs of the people around it difficult.) This experience demands a way of action and thinking, sensitive to the form and content of the proclamation of Good News. Art gives a voice to experience and intuition, space for experiment and action of faith, asks for theology open to human freedom and creativity. Do you know a way how to call the visible from the invisible?
Lokal: Konsert & Kongress,  Duetten

210 Vad tycker svenska folket om kyrkans trovärdighet? Vi har svaret!
Mats Lindgren, VD Kairos Future, Anders Mellbourn, chefredaktör Sändaren, Peter Lundborg, domprost, Linköpings domkyrkoförsamling Görel Byström Janarv och Inga Johansson, Gemensam Framtid
Vi presenterar en helt färsk enkätunderökning, där ett representativt urval svenskar deltagit med svar kring vad som ger trovärdighet för kyrkan – och lika viktigt – vad som skadar kyrkans trovärdighet.  Enkäten har genomförts av analysföretaget Kairos Future. Det blir också samtal om trovärdighet med Ann-Cathrine Hjerdt, kommunalråd och borgmästare Linköping, Peter Lundborg, domprost, Linköpings domkyrkoförsamling, Ida Hennerdal, ordförande, equmenia, med flera. Reflektion: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gemensam Framtid.
Lokal: Baptistkyrkan, kyrksalen

211 ”… mig, dig och världen!” Gemensam Framtid, på väg mot ökad trovärdighet.
Anders Svensson, fokusområde Trovärdighet och Susanna Järlund, Gemensam Framtid, Johan Arenius, equmenia.
Presentation av ett nyskrivet samtalsmaterial om trovärdighet för Gemensam Framtids församlingar. I seminariet får deltagarna redskap för att använda materialet i sin hemförsamling.
Lokal: Konsert & Kongress,  Sonaten

212 Att leva och tro tillsammans.
Sven Halvardson THS Bromma, Emanuel Furbacken, Mariakyrkan Göteborg och Pär Götefelt Botkyrka folkhögskola.
Mötet med ”den Andre”. Samtal och redskap kring hur vi kan bygga interreligiösa dialoger.
Lokal: Missionskyrkan, Skatten

213 Tro och vardagligt politiskt arbete. Visst borde du engagera dig politiskt?
Ingemar Eliasson, tidigare riksdagsman, Eva-Lena Gustavsson kommunfullmäktiges ordförande, Torsby, Per-Inge Lidén kommunalråd Karlstad och Linnea Jacobsson, Ung vänster.
Förr var det mycket vanligt att människor ur frikyrkliga led också engagerade sig i politiken. Andelen förtroendevalda med sådan bakgrund har sjunkit i både riksdag och kommunala församlingar. Engagerar inte längre evangeliet till ansvarstagande för samhällsutvecklingen genom politiska uppdrag? Har de fria samfundens verksamhet blivit mer inåtvänd?
Lokal: Konsert & Kongress,  Garden

214 En ny folkrörelse växer fram underifrån – Omställningsrörelsen!
Sven Jansson, baptistpastor, ledare för nätverket RättvisAlfta och medarbetare i Diakonia.
Vår globala by rivs sönder av finans- och klimatkris. Planeten rusar mot katastrof. De fattigaste får betala. Med värme i rösten säger några som det är och talar hoppfullt om livet och allas lika värde. De står upp i motvind och banar väg. Omställningsrörelsen är den nya folkrörelsen och välkomnar en skapelseteologi med fötterna i myllan!
Lokal: Frälsningsarmén, konferensrum

215 Styr våra fötter in på fredens väg. Det finns ingen väg till fred – fred är vägen!
Sofia Camnerin och Els-Marie Carlbäcker; Gemensam Framtid
Kyrkornas Världsråd har skickat oss Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred: Fred mellan folken, fred i samhället, fred på marknaden och fred med jorden. Vad innebär det för dig och mig och vår kyrka? Hur kan vi bidra till en rörelse för fred genom Sverige? Sveriges Kristna Råd planerar ett ekumeniskt fredsmöte 2014. Vi kan tillsammans göra Gemensam Framtid känt för sitt aktiva fredsarbete fram till dess!
Lokal: Missionskyrkan, Källan

216 Tro och vetenskap
Gerard Willemsen, pastor och doktor i paleontologi, regionsekreterare för Europa/Asien.
Det antyds ofta att den naturvetenskapliga beskrivningen av världen inte går ihop med kristen tro. Såväl personer som Dawkins som vissa kristna debattörer hävdar detta. I detta seminarium kommer vi att utforska hur naturvetenskap och tron på ett fruktbart sätt kan förhålla sig till varandra. Vi tittar på naturvetenskapens uppgift och arbetssätt i relation till tron. Vi ser särskilt på förhållandet mellan den bibliska skapelseberättelsen och olika former av evolutionsteori, där vi tar hjälp av de allra nyaste upptäckter inom det naturvetenskapliga fältet.
Lokal: Konsert och kongress, Verdefoajen

217  Gudstjänst som berör
Ulla Marie Gunner
Gudstjänstlivet är centralt för varje församling. Det är ett nav där människor och Gud möts i en salig blandning. Gudstjänsterna kan formas på olika sätt. Vid sidan av det är förhållningssätt och relationer avgörande för hur människor känner sig hemma och sedda. I det här seminariet presenteras boken Gudstjänst som berör. Författaren Ulla Marie Gunner har varit nationell missionssekreterare i Missionskyrkan och är nu på väg till Immanuelskyrkans församling i Stockholm.
Lokal: Missionskyrkan, Mariasalen

218 Att förvandla tro till handling – min vision för kyrkorna som fredsbyggare.
Sofia Walan, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare
Den arabiska våren har visat att människor tillsammans kan göra det som verkar omöjligt. Genom förändringarna i Nordafrika har också tron på ickevåld som förändringskraft ökat bland människor som lever i förtryck. Sofia Walan berättar om hur Kristna Fredsrörelsen arbetar med ickevåldsrörelser och människorättsförsvarare för skapa fred och rättvisa med fredliga medel. I seminariet fokuserar vi också på hur församlingar i Sverige kan vara en kraft till fred och förändring i världen, och hur man kan arbetar med att integrera fredsfrågor i församlingsarbetet och samtidigt inspirera både gamla och unga att vara med och förändra världen.
Lokal: Konsert & Kongress,  Backstage

219 Att begripa och bli gripen av – om Filippos: bibelskola i församlingsmiljö
Lars-Bertil Florén och Anders Linsmo, pastorer och lärare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Vi har sett något av vad studiet av Bibeln kan göra med enskilda människor och grupper och hur delandet av både kunskap och erfarenhet fått vitalisera lokala församlingar. Seminariet handlar om Filippos-modellen som är en del av bibellinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola(SVF) och sker i samverkan med olika församlingar
Lokal: Frälsningsarmen, kyrksalen

220 Där politik och bön möts börjar andlighet
Petter Jakobsson, Diakonia
Den kyrka som inte lever i nära kontakt med världens utsatta människor kommer strax att förlora sig själv i fromt identitetslöst navelskåderi. Kyrkans identitet uppstår i mission och internationellt arbete för rättvisa. Ett seminarium om Gudsbild, människosyn, syn på kyrkan och en nyformulerad syn på församlingen som förändringsaktör i en tumultartad historia. Allt utifrån erfarenheter från Diakonias internationella arbete.
Lokal: Konsert & Kongress, Spegelsalen

221 Kom och se! Samtal om situationen i Israel/Palestina
Inger och Kjell Jonasson, nyss hemkomna från flera års arbete i Jerusalem, Bo Forsberg, Diakonia och Magnus Stenberg, Bilda, Bernt Åkerblad.
Seminariet är en utmaning till att se Jesu liv och förkunnelse i dagens situation i ex. Betlehem där Jesu efterföljare bor än i dag. Vi får vittnesbörd från besökare på Västbanken, som berättar hur den palestinska Västbanken alltmer omgärdas av den israeliska säkerhetsbarriären – muren – och hur den samtidigt koloniseras, meter för meter, av ständigt växande bosättningar. Samt oräkneliga israeliska militärer.
I seminariet vill vi samtala om, förstå och låta oss inspireras av Jesu ord om Guds rike och dess sprängkraft.
Lokal: Missionskyrkan, Ängen

222 Att leva som kristen i en situation av religionsförtryck
Generalsekreteraren för Baptistunionen i Azerbajdzjan, Elnur Jabiyev (fd generalsekreterare för Baptistunionen i Azerbajdzjan) och Batyr Nurov (turkmensk ledare bosatt i Turkiet)
De kristna vill dela evangeliet med sina grannar och hjälpa de som lever i utsatthet i samhället. Hur är detta möjligt när de själva är förtryckta och diskriminerade? I seminariet kommer vi samtala om detta och också hur vi som troende i Sverige kan ge stöd till de troende som lever i förtryck. Vi kommer möta kristna ledare från Azerbajdzjan och Turkmenistan som delar med sig av sina erfarenheter och kommer samtala med oss hur vi kan arbeta tillsammans.
Lokal: Gårdshuset, rum 2, S:t Larsg. 19

223 Förtryck, tro och framtid i Burma
Maung Maung Yin, pastor, teologie doktor och  vice rektor, Myanmar Institute of Theology i Rangoon, Hsa Mu Htaw, pastor, teologie doktor och rektor på Karenbaptistseminariet i Rangoon
Folket i Burma har under många decennier levt i förtryck under diktatoriska regimer. De som drabbats speciellt hårt är minoritetsgrupperna. Nu sker plötsligt politiska förändringar och steg mot demokrati verkar tas. Samtidigt fortsätter de militära operationerna mot en del minoritetsfolk. Våra medverkande kommer att berätta om situationen i landet, situationen för minoritetsgrupperna och för de kristna och dela med sig av sitt hopp och sina farhågor inför framtiden. Hur vi kan bidra till demokrati och mänskliga rättigheter är en fråga vi kommer att samtal om.
Lokal: Gårdshuset rum 1, S:t Larsg. 19

224 Med lusten som drivkraft – om kvinnlig styrka och kvinnligt ledarskap
Anna Kettner, med flera
Hur förvaltar vi den långa tradition av kvinnligt ledarskap, i Sverige och i världen som vi bär med oss? Vad kan vi lära av andra? Hur kan mitt ledarakap fördjupas? Vad innebär det att vara kristen och kvinna i ledarrollen idag?
Lokal: Missionskyrkan, Musiksalen

225 Nöd bryter lag?
Nils Bryntesson, pastor, kollektivbror och flyktingaktivist.
Det finns tillfällen när våra ögon öppnas på ett sätt vi inte varit beredda på. Det kan vara när vi först erfar nåden och det kan vara när vi upptäcker att det finns människor i vår närhet som nåden inte räcker till för. Detta seminarium handlar om en minoritet som inte har någon röst i vårt demokratiska samhälle och det handlar om hur vi lever evangeliet med denna kunskap. Vi samtalar tillsammans om hur vi kan gå från ord till handling, hur kyrkan kan vara trovärdig och var gränserna går, för aktivism såväl som för passivism.
Lokal: Konsert & Kongress, Backstage, studion

226 Varför är Sverige världens mest sekulariserade land?
Torsten Åman, pastor och tidigare riksevangelist i Svenska Missionskyrkan
Hur det kan komma sig att just Sverige är världens mest sekulariserade land. Sekulariserade i den meningen att religion har en mer undanträngd roll i människors liv hos oss mer än hos något annat folk. ”Sverige har världens mest avvikande folk” skrev Dagens Nyheter. Här har vi en av de absolut viktigaste frågorna för kristna i vårt land att tänka igenom.
Lokal: Konsert & Kongress, Musikalen

227 Kvinnligt ledarskap i Afrika
Clarissa J Robertson, pastor och distriktsföreståndare i Metodistkyrkan i Liberia
Metodistkyrkan i Sverige var ett av de första samfunden att ordinera kvinnor till pastorer. 2009 fick Metodistkyrkan i Moçambique sin första kvinnliga biskop och Liberia fick sin första kvinnliga president 2006 i metodistkvinnan Ellen Johnson-Sirleaf. Vad innebär det att vara kvinna, pastor och ledare i en omgivning där kvinnor många gånger får dra det tyngsta lasset och betala det högsta priset på männens arenor? Kan kyrkan påverka jämställdheten och skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt?
Lokal: Gårdshuset, köket, S:t Larsg. 19

228 Ett språk för tro i familjen
Magnus Sternegård, Barn och ungdomskoordinator, equmenia, Gunilla Ikponmwosa, fokusområde Uppdraget, Gemensam Framtid
Om samverkan mellan equmenia och Gemensam Framtid för barnledarutbildning och föräldrastöd.
Lokal: Missionskyrkan, Pärlan

229 Se möjligheterna!
Tina Bergenbrink, konsulent Bilda och Kristina Andrén
Det behövs inte en stad, många medlemmar, fina byggnader och god ekonomi för att få en församling att växa numerärt. Bland flämtande lågorkan vi hitta möjligheter och mod att förändra. Var med i det goda samtalet kring att se möjligheterna i församlingsutveckling!
Lokal: Konsert & Kongress,  Operan

230 Kyrkans arbete utanför kyrkans väggar – på en annans planhalva
Staffan Johansson studentpastor, Gunvor Englund studentdiakon, Helen Florberger studentpastor och konsulent för högskolefrågor på Sveriges Frikyrkosamråd, m.fl.
Universitetskyrkan finns på universitet och högskolor. Här finns Sveriges framtid! Universitet och högskolor är en arbetsplats för nästan 350 000 studenter och 40 000 anställda. Detta är ett sammanhang där framför allt unga människor som brutit upp från familj och uppväxtmiljö bildar ett nytt liv, formar sin framtid, får del av ny kunskap som ska bearbetas och integreras. I denna många gånger omvälvande period av livet väcks ofta tankar och känslor kring identitet, tro och existentiella frågor. Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser, växtplatser och viloplatser för studenter där dessa frågeställningar får utrymme.
Lokal: Missionskyrkan, Brunnen

231 Asbest, Betlehem, Brazzaville och Wuhan – volontär i en systerkyrka
equmenia och Missionskyrkans volontärer/praktikanter som sänts ut under 2011/2012
Varje år sänder equmenia och Missionskyrkan ut svenska ungdomar till systerkyrkor. Under 3 – 8 månader lever de i ett annat land och arbetar i ett projekt som systerkyrkan driver. Hör dem berätta, se foton och ställ frågor till dem om städerna där de bott, om systerkyrkorna och om att vara ung svensk i missionsuppdrag.
Lokal: Konsert & Kongress,  Garden, balkongen

232 Att använda Bibeln för att vitalisera församlingens identitet
Rikard Roitto
Det har alltid funnits en förnyande sprängkraft i att låta den egna kyrkans vanor utmanas av Nya testamentets församlingsideal. Om och om igen genom historien har kyrkan på nytt tagit spjärn mot bibeltexterna för att bryta stagnerade mönster och hitta något nytt. Det är dock inte bara att öppna Bibeln och läsa facit. Detta seminarium handlar om att låta sig utmanas av nytestamentliga församlingsideal på ett ansvarsfullt sätt.
Lokal: Konsert & Kongress,  Kulturen