Publicerat 

Kongo Kinshasa

 
 
Kongo Kinshasa
Samtidigt som landet har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och rika naturresurser skuggas vardagen för många kongoleser av den rådande snedfördelningen av statens intäkter.

71% av invånarna lever under fattigdomsstrecket. Hälso- och sjukvård skulle tillsammans med undervisningsväsendet behöva få mycket större del av landets budget. Landets östra delar och dess befolkning lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld. Om Kongo Kinshasa skulle kunna förändras till ett land med fred och god ordning funnes också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.  Läs Agneta Lillqvist Bennstam blogg för aktuell information. Läs mer om våra projekt i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa).  Aktuell insamlingsrapport tom september 2016

Ge en gåva

Equmeniakyrkan vill tillsammans med systerkyrkorna i de båda Kongostaterna arbeta för att förbättra hälsa- och sjukvården i de båda länderna. Situationen är allvarlig men med en fungerande sjukvård skulle många som idag dör kunna botas. Länderna avsätter inte tillräckligt med resurser till sjukvården. Därför behövs vårt stöd och vår hjälp.

Kongo Kinshasa är drygt fem gånger större till ytan än Sverige och har cirka 70 miljoner invånare. Trots stora naturrikedomar är befolkningen mycket fattig. För sjukvården avsätter staten 18 USD/år jämfört med 4315 USD/år i Sverige. Det finns en välutvecklad sjukvårdsstruktur som med en bättre finansiering skulle kunna vara effektiv.  Ett samarbete mellan kyrkorna och den statliga sjukvården kommer kunna leda till ett bättre utnyttjande av resurserna och därmed en bättre hälsa för befolkningen.

Läs mer Få besök Sjukhus/Vårdcentraler Så arbetar vi

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. Equmeniakyrkan ger stöd för att täcka kostnader för dessa utbildningar.
Särskilt stöd ges till studenter som under sista året skriver sin slutuppsats. Eftersom kyrkan växer och det är många pastorer som nu går i pension finns ett stort behov av utbildade pastorer i båda samfunden.CEBU och CEC har också egna pastors- och diakonutbildningar, ”Institut Biblique de Bendela” (IBB) i norra Bandundu och ”Séminaire Théologique et Evangélique de Luozi” (STEL) i Nedre Kongo, och även de får stöd av Equmeniakyrkan.  Våra samarbetskyrkor är måna om dessa utbildningar då de pastorer som gått där oftast inte har något emot att arbeta på mindre orter på landsbygden, medan de som läst i Kinshasa gärna stannar i storstaden.Utbildningen på IBB och likaså utbildningen på STEL är treårig och ett tio- respektive trettiotal elever går på skolan. Både CEBU och CEC har kvinnliga pastorer men de är betydligt färre än männen, och våra samarbetskyrkor arbetar för att antalet ska öka.

Mer om IBB Mer om STEL

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land, som trots sina naturresurser har enorma ekonomiska och sociala svårigheter. En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och undervisning.
Befolkningen har stora problem med att finansiera läkarbesök, skolavgifter och att få mat för dagen. Poliser och militärer försörjer sig på att kräva böter av olika slag, vanligen omotiverade sådana, från medborgarna.Många vuxna dör i tidig ålder, då barnen fortfarande är små. Ibland dör båda föräldrarna och då får barnen vanligen bo hos en släktning, som i de flesta fall redan har flera barn själv. Det finns inget statligt socialt skyddsnät som tar tillvara dessa föräldralösa barns intressen. På senare år har det blivit allt vanligare att föräldralösa barn inte har någon släkting att bo hos eller att de blir utkörda på grund av anklagelser om häxeri. Antalet gatubarn är därför stort. Tillsammans med samarbetskyrkorna bedriver Equmeniakyrkan utvecklingsarbete för att motverka dessa orättvisa strukturer. Läs mer om detta under rubriken Utvecklingsarbete. Kyrkorna bedriver samtidigt ett stort socialt arbete i Kongo.

Läs mer

Demokratiska Republiken Kongo – eller Kongo Kinshasa som landet också kallas – är ett till ytan stort land i centrala Afrika. Landet har stora svårigheter med infrastrukturen, som är undermålig.
Det gör det svårt att transportera gods, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till produktion och handel. Landet är mycket bördigt men fattigdomen är stor och de fattiga har svårt att ta sig ur sin situation.Korruptionen är ett gissel som motverkar utvecklingen mot en stat där mänskliga rättigheter respekteras och där medborgarna kan leva ett drägligt liv. Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt behövs kyrkornas insatser i ännu högre grad när staten inte tar sitt ansvar.

Läs mer

Equmeniakyrkan har tre lokalt anställda medarbetare i Kinshasa och en missionsarbetare i Bas-Congo provinsen.

Kinshasakontorets besöksadress:

Avenue Colonel Mpia Nr 8-10, Nzo Binati
Ma Campagne, Commune de  Ngaliema
Kinshasa
République Démocratique du Congo

Kontaktuppgifter

Nsimba Mbelolo Andersson
Telefon: +243 970 500 570
+243 816  865 215
E-post: nsimbeland@gmail.com                                   
Skype: nsi-mbe-land

Oscar Moke Masakale
Telefon: +243 999 909 689
+243 897 277 213
E-post: oscarmokemasakale@gmail.com
Skype: Oscar.masakale

Namn: Kongo Kinshasa
Statsskick: Republik
Huvudstad: Kinshasa
Självständighet: 30 juni 1960 (från Belgien)
Yta: 22 344 858 km2
Befolkning: 73 599 190 (2012)
Valuta: franc congolais (1 USD=920 franc)
Officiella språk: franska
Andra språk: lingala, swahili, kikongo, tshiluba m fl
Folkgrupper: Enligt uppgift ca 250 olika etniska grupper, de största är mongo, luba och kongo.
BNI per capita: 400 USD
Human Development Index (UNDP): Republiken Kongo rankad 176/188
Religion: katoliker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, övriga 10%.

Projekt

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

BUDGET: 200.000
№: 44540
Utvecklingsarbete
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning

BUDGET: 450.000
№: 44653
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Utvecklingsarbete
Lantbruk
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Fotbollsprojekt

BUDGET: 200.000
№: 44610
Socialt arbete
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Socialt arbete (inkl. matpaket och skolavgifter)

BUDGET: 300.000
№: 44560
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Utbildning

BUDGET: 45.000
№: 44620
Utbildning
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Hälso- och sjukvård

BUDGET: 1.500.000
№: 44570
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Alfabetisering

Humanitärt
Utvecklingsarbete
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Pastors- och evangelistutbildning

BUDGET: 26.500
№: 44580
Afrika

Fake news in the media about the Church of Sweden’s new Worship book

2017-11-28
Media has spread incorrect information in Sweden and internationally about the inclusive language of the new Worship Book of the Church of Sweden, which has just been adopted by the General Synod of the same denomination. In the same article, Mrs. Sofia Camnerin, vice president of Uniting Church in Sweden has not been correctly quoted.Läs mer

Unga i Japan längtar efter vänskap och tillhörighet

2017-11-25
Det är höst och skymningen sänker sig allt tidigare över min stadsdel. Det har regnat till och från. Tyfoner från Stilla havsområdet avlöser varandra.Läs mer

En oförglömlig resa genom delar av norra Thailand

2017-11-15
Barnen kikar blygt fram bakom den stora bananplantan vid huset då vi går förbi. Några tillsynes vilsna hundar söker efter mat tillsammans med hönsen längs den smala jordväg som leder mellan husen i den lilla byn.Läs mer

Hoppet är på väg tillbaka men behovet är fortfarande stort

2017-10-14
Sugandha Devi bor i Dhankar Tola i Bihar.  Hon säger: Mitt hus totalförstördes av översvämningen i augusti. De få saker som vi skaffat genom många års hårt arbete sköljdes bort. Matvarorna som vi hade hemma dränktes och förstördes. Vi hade i stort sett ingenting kvar. Mina fyra barn och jag själv lyckades fly till liteLäs mer