Publicerat 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Equmeniakyrkan

Med start hösten 2017 storsatsar Equmeniakyrkan och Equmenia på fortbildning för sina medarbetare genom att lansera Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP). Alla medarbetare ska kunna öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra vårt uppdrag.

Det kommer erbjudas sex spår som upprepas varje år och hela utbildningen är gratis.
(Resa och eventuell logi bekostas av församlingen eller deltagaren).

Spår 1: Undervisning, predikan och kommunikation

Spår 2: Diakoni och Omvärld

Spår 3: Församlingar på nya sätt

Spår 4: Själavård och Andlig vägledning

Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spår 6: Att forma ett levande arbete för barn och unga

Mer information kommer