Publicerat 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Equmeniakyrkan

Med start hösten 2017 storsatsar Equmeniakyrkan och Equmenia tillsammans med Bromma folkhögskola, Södra Vätterbygdens folkhögskola och Teologiska högskolan på Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP). Här kan alla ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag.

 

Det erbjuds sex spår. Utbildningen är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

Kompetensutvecklingsprogrammet 18/19:

3–5 oktober 2018

31 jan – 1 februari 2019

27–29 mars 2019

Det finns sex spår att välja på:

Spår 1: Undervisning, predikan och kommunikation – UNDERVISNING
Spår 2: Världen i kyrkan – kyrkan i världen – DIAKONI & MISSION
Spår 3: Församlingar på nya sätt – FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Spår 4: Själavård och Andlig vägledning – SJÄLAVÅRD
Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld – LEDARE
Spår 6: Att forma ett levande arbete för barn och unga– BARN OCH UNGA

På denna länken kommer du snart att kunna anmäla dig:

Anmäl dig här på Bromma folkhögskolas sida

Vanliga frågor:
Ring eller mejla till Elisabeth Lindgren eller Gustaf Björkman:

gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se 0793–353743
elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se 08–580 031 51

Vilken pedagogik använder ni?

Utgångspunkten för varje spår är att man jobbar med sitt eget sammanhang. Inför varje träff har deltagarna med sig något hemifrån. Det kan vara en intervju, en undersökning eller en kartläggning. Detta bearbetas sedan gemensamt i gruppen och man får hjälp och redskap att hantera det man står mitt i. Tanken är inte att man ska lära sig en ny teori som sedan ska tillämpas när man kommer hem. I stället utgår man från sitt eget sammanhang, fördjupar det med ny kunskap och nya verktyg och återvänder hem med nya insikter och kunskap om just mitt sammanhang.

Vilka kommer hålla i undervisningen?

Varje spår har en huvudlärare som har det övergripande ansvaret. Utöver det kommer man att möta många olika föreläsare och experter inom varje område. Varje spår har också en spårledare, som håller ihop spåret och finns där under alla träffarna. Men det viktigaste är kanske det som sker mellan deltagarna när man delar sina lokala erfarenheter.

Vilket spår ska jag välja?

Samtala i första hand med din ordförande/styrelse och fundera över vad som är församlingens och ditt eget behov. Annars får du gärna ringa till oss för att bolla frågor. En bra idé är att samla ihop några kollegor från olika församlingar och gå ett spår tillsammans. På så sätt får man möjlighet att fortsätta samtalen lokalt även när året är över.

Spår 1: Undervisning, predikan och kommunikation

Spår 2: Diakoni och Omvärld

Spår 3: Församlingar på nya sätt

Spår 4: Själavård och Andlig vägledning

Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spår 6: Att forma ett levande arbete för barn och unga

Mer information kommer