Publicerat 

Vår historia

Vår historia

Equmeniakyrkans grundande

Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Våra bildarsamfund blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna tron skulle prägla hela livet. I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av församlingar av olika karaktär och inriktning. Vi enas i en gemensam vision om ett möte med Jesus som förvandlar – mig, dig och världen.

Tankar kring att enas och bli en gemenskap har funnits sedan våra bildarsamfund kom till i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt samfund, men först 2011 blev det verklighet. Det var en gemensam strävan efter enhet bland kristna och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan efter mycket bön och många sammanträden valde att gå samman – omkring 150 år efter samfunden skapades. Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige.

old-picture1

Svenska Baptistsamfundet

Svenska Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka och har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, efter fem troendedop den 21 september 1848.

Läs mer

old-picture2

Svenska Missionskyrkan

Kolportörerna, de första lekmannapredikanterna, läser bibeln, predikar och ber för människor i stugorna. Svenska Missionsförbundet bildas den 2 augusti 1878.

Läs mer

old-picture3

Metodistkyrkan i Sverige

År 1868 etableras Metodistkyrkan i Sverige och blir 1876 ett av staten erkänt trossamfund med rättighet att döpa, viga och begrava.

Läs mer

vagen_vidare-720

En rapport och ett samtalsmaterial om Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Ladda ned och läs

Tidslinje: Årtal i vår historia

1848

Announcement Image Den första baptistförsamlingen i Sverige bildas Läs mer

1868

Announcement Image Metodistkyrkan etableras i Sverige Läs mer

1876

Metodistkyrkan blir ett av staten erkänt trossamfund Läs mer

1878

Announcement Image Svenska Missionsförbundet bildas Läs mer

1880

Sänds de första missionärerna från SMF till Ryssland. Läs mer

1881

Den första missionären från SMF anländer i Kongo Läs mer

1905

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund bildas. Läs mer

1908

Detta år är Missionsskolan på Lidingö färdigbyggd. Läs mer

1910

Svenska Missionsförbundets Ungdom bildas Läs mer

1916

Svenska Missionsförbundets arkiv skapas Läs mer

1940

Svensk Veckotidning kommer ut med sitt första nummer. Läs mer

1948

Kyrkornas Världsråd bildas. Läs mer

1950

Beslut fattas att låta kvinnor bli pastorer inom Svenska Missionsförbundet. Läs mer

1951

En ny religionsfrihetslag jämställer frikyrkorna i flera avseenden med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning. Läs mer

1958

Berlinbarnhjälpen inleds; Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet ser till att 14 000 barn får spendera ferier i svenska hem. Läs mer

1987

Utställningen på Betel invigs för första gången. Läs mer

1993

Tidningen Sändaren kommer ut med sitt första nummer Läs mer

1994

Teologiska Seminariet går samman med Betelseminariet, och bildar Teologiska Högskolan i Stockholm Läs mer

2003

Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan Läs mer

2005

Utställningarna kring Svenska Baptistsamfundet återinvigs och bibelutställningen nyinvigs Läs mer

2007

Equmenia bildas Läs mer

2008

Missionsstyrelserna för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige sammanträder, och i samband med det överlämnas en avsiktsförklaring om ett nytt… Läs mer

2008

Den 5 – 8 juni samlade GöteborgsMötet de tre kyrkosamfunden och det gemensamma ungdomsförbundet equmenia, till gemensam årskonferens i Svenska Mässan. Högst på dagordningen stod… Läs mer