Kyrkoavgift till din församling

Publicerat 

Sedan 2013 har Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan gemensamt uppmanat alla kyrkoavgiftsgivare att flytta sin kyrkoavgift till Equmeniakyrkan. Överföringen är nu genomförd för alla som lämnat sitt samtycke. Ett varmt tack till alla er som på detta sätt bidrar till att sänka kyrkans administrativa kostnader.

Utbetalning av kyrkoavgiften görs normalt den sista bankdagen i månaden.

Ett mindre antal givare ligger tills vidare kvar i Baptistsamfundet eller Missionskyrkan. På uppdrag av samfunden administrerar Equmeniakyrkan även dessa kyrkoavgifter. Det innebär att en församling kan få flera utbetalningar av kyrkoavgift från Equmeniakyrkan under en och samma månad, nämligen en utbetalning för varje samfund där församlingen har givare.

Här kan du lämna ditt samtycka till överföring av kyrkoavgiften till Equmeniakyrkan »

Kontakt

För att bli ny kyrkoavgiftsgivare eller byta mottagande församling
Inger Ågren, insamlingshandläggare
inger.agren@equmeniakyrkan.se
08 – 580 031 12

För frågor om utbetalning av kyrkoavgift eller anmälan av nytt kontonummer för utbetalning
Susanne Carlysle, redovisningsekonom
susanne.carlysle@equmeniakyrkan.se
08 – 580 031 11

Mer information

Här kan du  läsa mer om yrkoavgiften »