Publicerat 

Program

Program

Detta är ett preliminärt program och ändringar kan komma att ske.

Onsdag

17.00 – 19.00 Incheckning till konferensen i Betlehemskyrkan
19.00 – 20.30 Betlehemskyrkan bjuder in till kvällsgudstjänst med evangelisterna

Torsdag

08.00 – 10.00 Incheckning
10.00 – 10.45 Inledningsgudstjänst
11.00 – 12.00 Förhandlingar
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Seminarium
15.15 – 17.00 Förhandlingar
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Gudstjänst
ca 21.00 Kvällsevenemang

Fredag

08.45 – 09.30 Morgonandakt och bibelstudium
09.30 – 12.00 Samtalstorg
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Seminarium
15.15 – 17.00 Förhandlingar
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Gudstjänst
Ca 21.00 Kvällsevenemang

Lördag

08.45 – 09.30 Morgonandakt och bibelstudium
09.30 – 12.00 Förhandlingar
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 17.00 Förhandlingar
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Ordinationsgudstjänst