Publicerat 

Erfarenheter

ERFARENHETER

Markusåret blir vad vi gör det till gemensamt!

För att den här sidan ska kunna bli den fantastiska bank av erfarenheter och möjligheter som den skulle kunna vara och som vi vill att den ska vara, behöver vi hjälpas åt. Har du jobbat med bibeltexter på ett sätt som du är nöjd med eller som fungerade fantastiskt bra? Mejla mig, gärna med en bild också, så lägger jag in det i vår gemensamma skattkista.

Tack för att du är med och bidrar!

Unni Jonsson, kommunikatör

unni.jonsson@equmeniakyrkan.se

Vetgirig.nu

Månadens (september) ämne är Markusevangeliet!Läs mer

Snabbgenomgång av Markus

Två filmer som går igenom evangeliet på 5-10 minuter.Läs mer

Drama om Bartimaios

Passar perfekt till gudstjänsten eller i barn- och ungdomsaktiviteterna.Läs mer

Bibelsamtalsgrupp i Fagerås

I Equmeniakyrkan i Fagerås finns en bibelsamtalsgrupp som under Markusåret ska läsa Markusevangeliet tillsammans.Läs mer

Markus blev en del av scoutlägret

På scoutlägret Scoutjamboree i Region Syd fick Markus spela en central roll som berättare.Läs mer

Jesus går på vattnet

Lyssna till en tre minuters lång tolkning av bibeltexten Markus: 6:45-52.Läs mer

Bibliodrama i Stockholm

Bibliodrama är en möjlighet att vrida och vända på bibeltexter på ett nytt sätt.Läs mer