Publicerat 

Material

Här samlar vi material som församlingen kan ha nytta av i migration- och mångfaldsarbetet.
En liten ordlista

Här finner du en ordlista och kortfattad beskrivning av vad som är viktigt att tänka när det gäller Asyl och migration.
Läs mer

Språkträning

Svenskaträning 29 kr/häfte.
Studieförbundet Bilda har material för språkträning

Tidning på lätt svenska: 8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Många med svenska som andraspråk läser 8 Sidor på webben eller i en app i sin telefon. Men alla som skulle ha glädje av tidningen känner inte till den. Använd den gärna i studiecirkel, språkcafé eller annan verksamhet där du möter asylsökande och nyanlända.
Läs mer

Böcker på lätt svenska:
Läs mer

Gränslöst

Nytt material för att inspirera och starta arbete med barn och unga i asylprocessen.
Läs mer 

Om religion i Sverige

Häften på flera språk om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige.
Använd dem i mötet med asylsökande och nyanlända
Läs mer 

Tio tumregler för god ekumenik
(pdf, utgivet av SKR)

Kristna i moten med manniskor med annan tro
(pdf, utgivet av SKR)

Möten med islam
(pdf, utgivet av Svenska kyrkan)

Viktigt att veta om islam
(pdf, Femton saker som kristna bör veta om islam. Utgivet av Svenska kyrkan.)

Portal för nyanlända

Här finns samhällsinformation för nyanlända på flera språk.
Här hittar du också boken ”Om Sverige” som bland annat kan användas i språkcaféer och andra samlingar.
Läs mer

Biblar på olika språk

I Svenska bibelsällskapet webbshop finns biblar på cirka 90 språk och flertalet med olika översättningar.

Ett nytt flyktingmaterial som heter ”På väg – en resa genom Bibeln för migranter” finns också att beställa på olika språk. Ett urval texter från Bibeln berättar om män och kvinnors erfarenheter av att lämna sitt för att hitta en ny plats att leva på.
Läs mer

Texter och böner för gudstjänst

Trosbekännelsen, Vår fader och välsignelsen på olika språk.

ARABISKA (pdf)

FARSI (pdf)

vision-affisch-ny_200Affisch med Equmeniakyrkans vision på olika språk

Ladda ned som A4

Ladda ned som A5