Publicerat 

Trycksaker och informationsmaterial

Församlingen har behov av att synas och får ut information i sin närmiljö. Equmeniakyrkan vill ge service genom en verktygslåda som ska göra det lokala arbetet lättare. Information som nyhetsbrev till församlingens medlemmar, den digitala tidsåldern gör lättare att få ut sin information. Vi kan då erbjuda grafiska manualer för tryck och brev.

Gudstjänsten är är det centrala i vår kyrka som mötesplats och att få näring till hela människan.