Publicerat 

Arbete tillsammans med asylsökande och nyanlända

I våra församlingar finns ett stort och varierande arbete med asylsökande och nyanlända. Detta är vi glada och tacksamma för.

Behovet av insatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända i Sverige är fortsatt stort. Cirka 160000 människor sökte under 2015 asyl i Sverige. Många har genomlevt mycket svåra händelser i hemlandet och under flykten. Oron för familjen, släkten och framtiden kan vara stor och den egna själsliga och fysiska hälsan är ofta dålig.

Vi är tacksamma för att så många församlingar och enskilda gör så många goda insatser för att välkomna alla som söker sin tillflykt här i Sverige. Vi behöver göra korta insatser i akuta lägen men framförallt behövs långsiktigt arbete för att stödja och ge meningsfull sysselssättning under asyltiden och i etableringen för nyanlända i Sverige. Klarar vi av att ta emot alla? Ja, tillsammans klarar vi detta! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Öppna kyrkan för mötesplatser och aktiviteter! Samverka gärna med andra församlingar och organisationer i närsamhället eller hänvisa till andra organisationer på orten. Vi kan inte göra allt men vi kan bestämma oss för att göra något!

 

Vad kan vi göra?

Läs gärna mer på migrationsverkets hemsida

Aktiviteter och mötesplatser

Starta språkkafé, aktiviteter för barn och unga, öppna kyrkan och låt den bli en mötesplats.  Ta kontakt med ett asylboende  på orten eller med  kommunen. Bjud också in asylsökande som bor i eget boende. Samverka gärna med studieförbundet Bilda. Läs mer

Klädinsamling

Allt fler kommer med ytterst få ägodelar och behöver kläder, skor, leksaker, med mera. Ta reda på vad som behövs. Kontakta asylboende och ge kläder direkt dit eller via någon organisation eller second-hand-affär.

Bli kontaktperson

Kontakta kommunen för att höra om de behöver kontaktpersoner till asylsökande och nyanlända. Skapa ”Fadder”-verksamhet, bli vänt till asylsökande eller nyanländ. Särskilt behov finns för ensamkommande barn. Bjud in asylsökande att delta i förenings- och församlingsliv.

Praktikplatser

Har församlingen ett stort kontaktnät? Kanske kan ni hjälpa till att finna praktikplatser. De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal. Läs mer  

Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt. Under 2015 kom över 35 000 ensamkommande,  utan målsman , till Sverige. Ta kontakt med boenden för ensamkommande barn. Kanske ni kan erbjuda läxhjälp, språkundervisning, idrottsaktiviteter, med mera och bjud in barnen till kyrkans aktiviteter.

Ta kontakt med kommunen. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket.  

Familjehem

Det saknas familjehem för ensamkommande barn. Undersök om det finns någon i församlingen som kan öppna upp sitt hem. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket

God man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Man fungerar som en spindel i nätet och bidrar till att barnet får en bra första tid i Sverige. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket

Boende, uthyrning och upphandling

Nya möjligheter att upphandla och hyra ut gårdar, lägenheter eller lokaler i kyrkan. Kontakta kommunen eller Migrationsverket. Hyr också gärna ut till dem som redan fått uppehållstillstånd.
Information från Migrationsverket.

Mer information

Inga Johansson,
inga.johansson@ equmeniakyrkan.se
Samordnare för Kyrka Samhälle.