Publicerat 

Samordnare migration och asyl

Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göransson och Eva Kunda Neidek.
Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göranson och Eva Kunda Neidek.

I Equmeniakyrkan finns fyra samordnare för migration och asyl. Deras uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.  250-300 församlingar har olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

Nätverksträffar och kursdagar anordnas i regioner. Håll utkik i kalendariet!

Samordnarna har sin utgångspunkt i region Syd, Väst, Stockholm och Mitt och finns även som resurser för övriga regioner. Ta gärna kontakt med samordnarna.

Inga Johansson är nationell samordnare för arbete tillsammans med asylsökande och nyanlända.

Region Stockholm: Anna-Carin Persson Stenbeck 08-580 031 28 / 076-505 31 28
Region Mitt: Yvonne Göranson 076-517 24 01
Region Syd: Eva Kunda Neidek 070- 172 33 37
Region Väst:  Emanuel Furbacken 076-517 24 02
Nationellt: Inga Johansson, 076 -505 31 81