Publicerat 

Samordnare migration och asyl

Samordnare för migration och asyl. (f v) Bodil Eriksson (region Mitt), Emmanuel Furbacken (Region Väst), Kristina Färdeman (Region Stockholm), Sofia Rosén (Region Öst) och Inga Johansson, samordnare migration och mångfald nationellt.

I Equmeniakyrkan finns fyra samordnare för migration och asyl med  uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.  Idag har cirka 250 – 300 församlingar olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

Nätverksträffar och kursdagar anordnas i våra regioner. Håll utkik i kalendariet för mer information!

Samordnarna har sin utgångspunkt i Region Öst, Väst, Stockholm och Mitt och finns även som resurser för övriga regioner. Ta gärna kontakt med samordnarna eller med Inga Johansson som är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Kontakt:

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81

Region Mitt: Bodil Eriksson, 070-714 79 89

Region Öst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Väst: Emanuel Furbacken, 076-517 24 02

Region Stockholm: Kristina Färdeman, 070-419 24 93