Publicerat 

Samordnare migration och asyl

Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göransson och Eva Kunda Neidek.
Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göranson och Eva Kunda Neidek. Anna- Carin har ersatts av Kristina Färdeman.

I Equmeniakyrkan finns fyra samordnare för migration och asyl. Deras uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.  250 – 300 församlingar har olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

Kristina Färdeman

Ny samordnare i Region Stockholm är Kristina Färdeman, tidigare pastor i Katrineholm. Kristina ersätter Anna-Carin Person Stenbeck som nu arbetar som internationell handläggare. Vi säger ett varmt tack till Anna-Carin och hälsar Kristina varmt välkommen. Kristina kommer att fortsätta samarbetet med Sociala missionen. Tveka inte att höra av dig till Kristina.

Nätverksträffar och kursdagar anordnas i regioner. Håll utkik i kalendariet!

Samordnarna har sin utgångspunkt i region Syd, Väst, Stockholm och Mitt och finns även som resurser för övriga regioner. Ta gärna kontakt med samordnarna eller med Inga Johansson som är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Region Stockholm
Kristina Färdeman 070-419 24 93
Region Mitt
Yvonne Göranson 076-517 24 01
Region Syd
Eva Kunda Neidek 070- 172 33 37
Region Väst
Emanuel Furbacken 076-517 24 02
Nationellt
Inga Johansson 076 -505 31 81