Nora‐Tärnsjö Missionsförsamling söker barn‐och ungdomsledare, 75 – 100%

Publicerat 

Vi söker dig som vill sprida budskapet om Jesus bland barn och ungdomar i Tärnsjö.
Vi är inne i en generationsväxling, både när det gäller deltagande barn och ungdomar, samt på ledarsidan. Vi drömmer om ett ungdomsarbete igen, men vi behöver dig för att starta.

Vi är en aktiv församling med ca 140 medlemmar som lever och verkar i en gammal frikyrkobygd. Vi har erfarenhet av allt från söndagsskola till tonår. Vår församling har som tradition att samarbeta inom barn‐och ungdomsverksamhet med andra församlingar i bygden. Idag har vi en konfagrupp tillsammans.

Nu vill vi tillsammans med Dig utveckla en fungerande barn‐ och ungdomsverksamhet igen. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med några frivilliga ledare från vår församling och vår pastor.

Det är önskvärt att Du kan börja din anställning i augusti 2017. Arbetet innebär även kvälls‐ och helgtjänstgöring.
Din ålder är inte väsentlig utan din personlighet, din personliga tro, ditt engagemang och att Du har erfarenhet från kristet barn‐ och ungdomsarbete. Det är viktigt att Du vill arbeta uppsökande och utåtriktat. Det är också viktigt att Du vill vara delaktig och medverka i vårt gudstjänstliv. Det är en fördel om du spelar ett instrument eller är musikintresserad men det är inget krav.

Vi vill ha din ansökan senast 21 maj 2017

Upplysningar om tjänsten lämnas av Ingalill Norgren, 073‐029 20 05, pastor
eller Lars Karlsson, 070‐688 40 83, ordförande.
Du kan också maila ingalill.e.m.norgren@gmail.com eller karlsson.larsm@telia.com.

http://equmeniakyrkan.se/noratarnsjo/