Publicerat 

Lekmannautbildning 2014-2015 # Scrabble – Nya foldrar

_TAZ8156Under innevarande läsår går 58 deltagare Lekmannautbildningen steg 1 och steg 2.1.

Många av tidigare och nuvarande deltagare har uttryckt sin glädje och uppskattning till föreläsare och kursansvariga. En önskan finns att många, många fler ska få ta del av denna utbildning.

Håll utkik! Om du ser Scrabble på broschyrer så kan det vara Lekmannautbildningen 2014-2015  som kallar på uppmärksamhet.

Vi återkommer snart med de nya foldrarna…

… nu är de här :-)

Steg 1

Steg 2.2

Publicerat 
sommarang-blogg

Förvandling pågår

Våren och försommaren är en tid då mycket förvandlas. Vi ser det hela tiden hur knoppar blir blommor. Larver blir fjärilar. Frön blir grönsaker.

Vi är en del av en skapelse som lever i förvandling. Är kyrkan också en del av en rörelse i förvandling. Vi tror det! Vi längtar efter det!

Equmenaikyrkan utmanar till förvandling. I visionen är Förvandlar ett viktigt ord. Förvandlingen sker i mötet med Jesus Kristus.

Det börjar inte någon annanstans, det börjar hos mig och dig i mötet med Jesus. Var finns platserna där vi kan förvandlas? Tidningen Sändaren har denna vecka en debattartikel med rubriken: Vi behöver gudstjänster som förvandlar.

Mikael Ivarsson menar att ”vi måste förstå att våra gudstjänster är ett ojämförbart förvandlingsarbete…” Jag delar Mikaels analys.

Vill vi vara med och förvandlas där vi medverka till att gudstjänster och andra mötesplatser blir en viktigt redskap i förvandlingens tjänst.

Vad ska vi förvandlas till: Paulus talar om att vi ska förvandlas till Kristi avbild. Den förvandlingen börjar här och fullbordas i en ny skapelse med nya himlar och en ny jord.

Urban Erestam

Publicerat 
raps-blogg

Tid av förändring

Just nu exploderar naturen, man kan följa utvecklingen dag för dag och se hur allt väcks till liv och hur fälten blommar. Det är en tid av förändring.

För min egen del så håller jag på att avsluta min period som anställd i regionen men också mina år som ledare för Alpha Sverige. Det är verkligen en tid av förändring, precis som i naturen så händer det saker varje dag som påminner mig om så mycket roligt, spännande och uppmuntrande som jag fått vara med om.

På något sätt så känns det likadant med det som ligger framför, jag är nyfiken på det som väntar runt hörnet.
I dagarna har jag tackat ja till en tjänst som föreståndare för Hönö Missionsförsamling, jag känner mig hedrad över förtroendet och det känns verkligen som en utmaning att få gå in i en församlingspastors tjänst på nytt.
Jag får lämna något med en stor tacksamhet över bra år och härliga upplevelser, vända blicken mot något okänt men nyfiken på vad Gud har i beredskap.

Anders Marklund

Publicerat 
bön stillhet

Rastplats Söder

Rastplats Söder, en urban kommunitet med anknytning till Equmeniakyrkan har bildats i Stockholm. Rastplats Söder har vuxit fram ur en längtan efter fördjupad tro genom bön och stillhet. Och utifrån en tro på att Gud redan är på plats hos varje människa. Att Gud är skapare och uppehållare av allt liv.

Rastplats Söder vill utgöra en gemenskap som visar på medkänsla och engagemang för utsatta grupper i vårt samhälle och i vår värld.  En plats för ett fördjupat kärleksmöte människor emellan. En urban, öppen, kristen, ekumenisk kommunitet, som strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande gemenskap.

Denna tro och längtan har successivt dragit till sig fler människor som kanske tidigare inte haft denna form av sammanhang, En miljö där man vågat visa sin sårbarhet och kunnat fördjupa en kanske outtalad längtan efter något som saknat tydliga konturer.

Rastplats Söder kan beskrivas med tre ordpar: Gudstjänst och bön, samtal och retreat, diakoni och offentlighet.

Till Rastplats Söder kan man anknyta på olika sätt och det ligger inte någon värdering av någon utifrån hur man väljer att anknyta. Alla är välkomna på sina villkor, för kortare eller längre tid.

Föreningen samarbetar med Andreaskyrkan och har inga planer på att starta en ny församling.

Publicerat 

Bibelfynd i källaren

I anslutning till Baptistsamfundets arkiv vi Betel folkhögskola finns också ett par andra samlingar. Det är en hymnologisk samling med ca fyra tusen volymer och en bibelsamling med ca tre tusen volymer.

Bland biblarna gjordes ett ”fynd” för en tid sedan. Vi hittade en inbunden handskriven översättning av Nya Testamentet. På försättsbladet har översättaren noga angett sin förlaga. Han har utgått från Konstantin von Tischendorfs utgåva av det på grekiska skrivna Nya Testamentet i den åttonde upplagan.

Försättsbladet anger att översättaren hette Wilhelm Acharius och var provinsialläkare i Åsele. Vi ville förstås veta mer och kunde efter lite efterforskningar få ytterligare information om honom. Han hade varit stadsläkare i Örebro innan han 1868 utvandrade till USA. Han återvände till Sverige efter att ha förlorat allt han ägde i den stora branden i Chicago 1871.

Extra intressant är att köpebrevet finns bevarat. I brevet skriver änkan Nelly ”Undertecknad erkänner härmed att jag denna dag af pastor Wilhelm Lindblom emottagit (:100:) kronor utgörande full likvid för en af min hänsofne make Dr Wilhelm Acharius i lifstid verkställd öfversättning av Nya Testamentet”. Brevet är daterat 1899 och hundra kronor var mycket pengar på den tiden. Wilhelm Lindblom var pastor i Stockholms första baptistförsamling. Med finns också ett gåvobrev där han skänker boken till Baptistsamfundets pastorsseminarium. Ett unikt fynd av en handskriven översättning av Nya Testamentet fanns i vår källare.

En tid senare upptäcktes brev från Acharius till Anders Wiberg. Wiberg var i mitten av 1800-talet Baptistsamfundets ledare. Han hade tillbringat några år i USA och Acharius tackar för hjälp med kontakter i USA. De måste ha haft an nära kontakt då Acharius inleder brevet med ”min högt värderade broder”. Vi har ännu inte kunnat utröna om Acharius blev baptist men det står klart att han hade nära kontakter med baptister.

bfKöpebrev
bf