Publicerat 
styrelseutbildning

Styrelseutbildning Region Mitt

styrelseutbildning

Välkommen på styrelseutbildning!

Equmeniakyrkan Region Mitt inbjuder till styrelseutbildning i tre steg för att utbilda och inspirera till förnyelse, utveckling och växt. Utbildningen görs i samarbete med Bilda.

Vi rekommenderar att hela styrelsen deltar, men för att kursen skall få konsekvenser och nytta i det lokala arbetet måste minst två personer delta.

Platser och datum
Kursen anordnas i norra delen av regionen våren 2017 och hösten 2017 i södra delen. Ni väljer själv vad som passar er bäst.

Norra
Steg 1 – Ledarskap i teori och praktik 4 februari, Brunnskyrkan Härnösand eller 11 februari, Equmeniakyrkan Östersund
Steg 2 – Hur vill vi leda? Utförs hemma i styrelsen. Mer info om detta får ni under steg 1.
Steg 3 – Ledarskap i utmaning och motgång 8 april Betlehemskyrkan, Sundsvall.

Södra
Steg 1 – Ledarskap i teori och praktik 9 september, Missionskyrkan Rättvik eller 16 september Equmeniakyrkan Söderhamn
Steg 2 –  Hur vill vi leda? Utförs hemma i styrelsen. Mer info om detta får ni under steg 1.
Steg 3 – Ledarskap i utmaning och motgång 18 nov Betlehemskyrkan i Gävle

Kostnad:

Deltagaravgiften är 400:-/pers.
I detta ingår två fika per kurstillfällen, och eventuellt kursmaterial.
Lunchen betalar vi var och en för sig då vi kommer att gå ut på stan och äta.
Kan man bara delta vid ett av tillfällena (steg 1 & 3) är kostnaden 300:-/pers.

Anmälan och mer information kommer vid senare tillfälle.

Kontakt: niklas.bjorklund@equmenia.se eller

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se

Publicerat 

Bildvisningar inom Svenska Missionsförbundet under tidigt nittonhundratal 

Böcker och missionspublikationer från tidigt nittonhundratal innehåller ofta många bilder. Stora resurser lades ner på att dokumentera seder och bruk med hjälp av dåtidens hightech, det vill säga kamera och film. Många av missionärerna i Östturkestan, Centralkina, Kongo och andra missionsfält blev med tiden framstående fotografer.

gerda-andersson-1935Ambulerande missionsutställningar under tidigt 1900-tal

Under tidigt 1900-tal var det brukligt för de missionärer som hade återvänt till Sverige, att resa runt i landet och dela med sig av sina erfarenheter från utlandet vid möten i missionshus, skolor och större missionsutställningar. Vid dylika möten brukade missionärerna dela med sig av personliga upplevelser och visade också upp ”exotiska” kulturföremål från de olika missionsfälten samt bildmaterial i form av fotografier och film. Ibland klädde missionärerna ut sig i folkdräkt från respektive missionsområde. Ett talande exempel står att finna i en annons i tidningen Kalmar från 1916 där det står att ”missionär Gerda Anderson uppträder i turkisk dräkt” vid en sammankomst.

Användning av bilder för att förmedla information

Det var i synnerhet så kallade skioptikonbilder (ljusbilder) som användes vid bildvisningar i missionshusen runt om i Sverige under 1920- och 30-tal och framåt. Det var viktigt att de som stödde missionen kunde se med egna ögon ’hur det såg ut’ på fältet. Det är uppenbart att man inom Svenska missionsförbundet snabbt insåg den kraftfulla didaktiska effekten som kunde förmedlas genom kombinationerna bild, föredrag och fullsatta missionshus med förväntansfulla och nyfikna åhörare. Bildvisningar blev således ett effektivt medel för att söka stöd för missionen bland missionsvänner i Sverige. Ett av de mer detaljerade exemplen jag funnit återfinns i ett nummer av Missionsförbundet från år 1925. Här menar artikelförfattaren att bilderna fungerar som ett komplement till ordets beskrivningar av fjärran länder.

Till kännedom om missionen har förevisning av skioptikon- eller ljusbilder i icke ringa mån bidragit. Det är ock helt naturligt, att en i ord framställd skildring av folklivet i det land, där missionen arbetar, av missionsarbetets många grenar och missionärernas levnadsförhållanden och arbeten ― det är naturligt, att en sådan skildring blir mera levande och lämnar djupare intryck, om den illustreras med bilder från missionsfältet. Man får en riktigare uppfattning av det, man hör skildras i ord, då man samtidigt får se det i bild.

Patrick Hällzon

Publicerat 
D0018670

Inför kyrkokonferensen 2017

Kyrkokonferensen hålls i Vårgårda 25-27 maj 2017. Inför konferensen hålls regionala samlingar där vi kommer att arbeta med olika demokratifrågor. Vi kommer också att med hjälp av representanter för kyrkoledning och kyrkostyrelse arbeta med motioner som inkommit samt andra förberedelser inför konferensen.

I Vårgårda kommer beslut att tas med konsensusmetoden. Framför allt blir dessa regionala samlingar därför en introduktion i konsensus. Det finns redan nu material om konsensus på Equmeniakyrkans hemsida.

I vår region hålls samlingar i Ansgarskyrkan Västerås måndag 24 april samt i Tingvallakyrkan Karlstad tisdag 25 april.

Publicerat 

På den här adressen
equmeniakyrkan.se/gudstjanst
kommer du att finna vårt nya verktyg Gudstjänstwebben

Varmt välkommen tillbaka första advent!

Publicerat 
nominering-inlagg

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag.

Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen.

Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är möjlig.

Valberedningen har just börjat sitt arbete. I det arbetet gäller det att hitta de människor som vill bidra på sitt sätt och med sin förmåga för att medverka till att Equmeniakyrkans vision kan bli en verklighet.

Vi önskar att församlingarna var och en för sig eller tillsammans med andra tar fram förslag på personer som är villiga att gå in i styrelsearbetet för vår kyrka i Guds tjänst.

Era svar behöver vi till den 25 januari 2017 då tiden för nominering går ut.

Svaren sänds till:
Ordförande Anna Carin P Stenbeck
Krukmakargatan 36 A
118 51 Stockholm
m4aco@yahoo.com

Med vänliga hälsningar och en önskan om Guds rika välsignelse i ert arbete hälsar valberedningen genom

Anna Carin Persson Stenbeck

Publicerat 
apg29-elever

Finalen

Det är varmt. Kyrkan är överfull. Vi har varit ute nästan en vecka. Bytt by varje kväll. Vi är trötta, men nu är det finalen.

Apg29 är i Thailand. Vi har studerat kyrkoplantering i en dryg vecka och nu är vi ute och provar det vi lärt oss.

Read more