Publicerat 

Svar till Göran Gustafson

Göran Gustafson ställer i en debattartikel i Sändaren 30/11 frågan ”Vem äger Equmeniakyrkans identitet?”. Gustafson arbetar som religionslärare och han upplever en frustration bland sina elever att det inte hittar ”någon tydlig presentation på hemsidorna som lyfter fram Equmeniakyrkans identitet.”

Vi välkomnar naturligtvis alla förslag på hur vi kan göra information mer lättillgänglig och tydlig. Vår hemsida är full med matnyttig information om Equmeniakyrkans historia, bildande, teologi och verksamhet. Läs gärna mer under equmeniakyrkan.se/om-oss

Många skolelever vänder sig också till oss via mail (info@equmeniakyrkan.se) och får svar på sina frågor den vägen. Även vår facebooksida är en kanal där människor hör av sig med frågor som rör specifika fakta om kyrkan och vi svarar så snabbt vi kan.

Att vi mer tydligt skall lyfta fram vad det är som skiljer Equmeniakyrkan från andra samfund är en intressant utmaning. Men Equmeniakyrkans primära identitet är inte särskiljande utan förenande. Vi har bildat en ekumenisk kyrka. Vårt dna har formats av historien och i samgåendet med tre samfund och består idag av 65000 medlemmar och 720 församlingar. I våra styrdokument och verksamhetsplaner beskriver vi vår tro, vad vi vill och vad vi gör. Det är många och långa dokument och en eller två gånger om året sammanfattar vi i mer lättillgängliga publikationer. Dessa är mycket populära bland både medlemmar och skolelever som vill veta mer.

Google och andra kanaler som vi själva inte äger är naturligtvis svåra för oss att överblicka. Gustafson nämner att han får upp vad han anser vara en felaktig adress till Equmeniakyrkan när han googlar, men adressen går till en Equmeniakyrka i Slite på Gotland. För många användare är den första träffen vid en sökning vår hemsida, och sedan kommer länken till wikipedia. Vi kan såklart tipsa Google om att ändra adresser och liknande om vi vill, men i det större perspektivet kan vi inte ta ansvar för deras algoritmer och vilka sökträffar de genererar.

Gustafson avslutar sitt inlägg med en uppmaning att inte underskatta värdet av tydlig och lättillgänglig information för skolelever och andra som söker efter den. Vi instämmer till fullo.

George Olvik
kommunikationschef
Equmeniakyrkan

Publicerat 
fornya_och_fordjupa2017-2

Gudslängtan i vår tid

Everybody´s got a hungry heart, sjunger Bruce Springsteen. Var kommer människans längtan efter andlighet ifrån? Kan bara Gud fylla den? Vad innebär andlig förnyelse och fördjupning? Vad kännetecknar en sund andlighet? Den 25 mars blir det en konferensdag i Betlehemskyrkan, Göteborg som berör just människans längtan efter Gud, mening och fördjupning i livet. Vi tror att den här dagen kan ge oss god färdkost, vägledning, uppmuntran och upplevelse av Guds närvaro. Detta är den första av två konferensdagar som region Väst inbjuder till under 2017. Läs mer om tider, program, medverkande och anmälan här

Read more

Publicerat 
styrelseutbildning

Styrelseutbildning Region Mitt

styrelseutbildning

Välkommen på styrelseutbildning!

Equmeniakyrkan Region Mitt inbjuder till styrelseutbildning i tre steg för att utbilda och inspirera till förnyelse, utveckling och växt. Utbildningen görs i samarbete med Bilda.

Vi rekommenderar att hela styrelsen deltar, men för att kursen skall få konsekvenser och nytta i det lokala arbetet måste minst två personer delta.

Platser och datum
Kursen anordnas i norra delen av regionen våren 2017 och hösten 2017 i södra delen. Ni väljer själv vad som passar er bäst.

Norra
Steg 1 – Ledarskap i teori och praktik 4 februari, Brunnskyrkan Härnösand eller 11 februari, Equmeniakyrkan Östersund
Steg 2 – Hur vill vi leda? Utförs hemma i styrelsen. Mer info om detta får ni under steg 1.
Steg 3 – Ledarskap i utmaning och motgång 8 april Betlehemskyrkan, Sundsvall.

Södra
Steg 1 – Ledarskap i teori och praktik 9 september, Missionskyrkan Rättvik eller 16 september Equmeniakyrkan Söderhamn
Steg 2 –  Hur vill vi leda? Utförs hemma i styrelsen. Mer info om detta får ni under steg 1.
Steg 3 – Ledarskap i utmaning och motgång 18 nov Betlehemskyrkan i Gävle

Kostnad:

Deltagaravgiften är 400:-/pers.
I detta ingår två fika per kurstillfällen, och eventuellt kursmaterial.
Lunchen betalar vi var och en för sig då vi kommer att gå ut på stan och äta.
Kan man bara delta vid ett av tillfällena (steg 1 & 3) är kostnaden 300:-/pers.

Anmälan och mer information kommer vid senare tillfälle.

Kontakt: niklas.bjorklund@equmenia.se eller

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se

Publicerat 

Bildvisningar inom Svenska Missionsförbundet under tidigt nittonhundratal 

Böcker och missionspublikationer från tidigt nittonhundratal innehåller ofta många bilder. Stora resurser lades ner på att dokumentera seder och bruk med hjälp av dåtidens hightech, det vill säga kamera och film. Många av missionärerna i Östturkestan, Centralkina, Kongo och andra missionsfält blev med tiden framstående fotografer.

gerda-andersson-1935Ambulerande missionsutställningar under tidigt 1900-tal

Under tidigt 1900-tal var det brukligt för de missionärer som hade återvänt till Sverige, att resa runt i landet och dela med sig av sina erfarenheter från utlandet vid möten i missionshus, skolor och större missionsutställningar. Vid dylika möten brukade missionärerna dela med sig av personliga upplevelser och visade också upp ”exotiska” kulturföremål från de olika missionsfälten samt bildmaterial i form av fotografier och film. Ibland klädde missionärerna ut sig i folkdräkt från respektive missionsområde. Ett talande exempel står att finna i en annons i tidningen Kalmar från 1916 där det står att ”missionär Gerda Anderson uppträder i turkisk dräkt” vid en sammankomst.

Användning av bilder för att förmedla information

Det var i synnerhet så kallade skioptikonbilder (ljusbilder) som användes vid bildvisningar i missionshusen runt om i Sverige under 1920- och 30-tal och framåt. Det var viktigt att de som stödde missionen kunde se med egna ögon ’hur det såg ut’ på fältet. Det är uppenbart att man inom Svenska missionsförbundet snabbt insåg den kraftfulla didaktiska effekten som kunde förmedlas genom kombinationerna bild, föredrag och fullsatta missionshus med förväntansfulla och nyfikna åhörare. Bildvisningar blev således ett effektivt medel för att söka stöd för missionen bland missionsvänner i Sverige. Ett av de mer detaljerade exemplen jag funnit återfinns i ett nummer av Missionsförbundet från år 1925. Här menar artikelförfattaren att bilderna fungerar som ett komplement till ordets beskrivningar av fjärran länder.

Till kännedom om missionen har förevisning av skioptikon- eller ljusbilder i icke ringa mån bidragit. Det är ock helt naturligt, att en i ord framställd skildring av folklivet i det land, där missionen arbetar, av missionsarbetets många grenar och missionärernas levnadsförhållanden och arbeten ― det är naturligt, att en sådan skildring blir mera levande och lämnar djupare intryck, om den illustreras med bilder från missionsfältet. Man får en riktigare uppfattning av det, man hör skildras i ord, då man samtidigt får se det i bild.

Patrick Hällzon

Publicerat 
D0018670

Inför kyrkokonferensen 2017

Kyrkokonferensen hålls i Vårgårda 25-27 maj 2017. Inför konferensen hålls regionala samlingar där vi kommer att arbeta med olika demokratifrågor. Vi kommer också att med hjälp av representanter för kyrkoledning och kyrkostyrelse arbeta med motioner som inkommit samt andra förberedelser inför konferensen.

I Vårgårda kommer beslut att tas med konsensusmetoden. Framför allt blir dessa regionala samlingar därför en introduktion i konsensus. Det finns redan nu material om konsensus på Equmeniakyrkans hemsida.

I vår region hålls samlingar i Ansgarskyrkan Västerås måndag 24 april samt i Tingvallakyrkan Karlstad tisdag 25 april.