Publicerat 
regiontraff-kyrko_720

Regionala samlingar inför kyrkokonferensen 2017

regiontraff-kyrko_720

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten ytterligare genom att några veckor innan konferensen inbjuda till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Vid dessa regionala samlingar deltar ledamöter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen och sakkunniga från kansliet i Alvik. Möjlighet kommer ges att tillsammans med dem sätta sig in en del av de ärenden som kommer upp under ordinarie kyrkokonferens. Fokuserar ligger på att informera, samtala och sätta sig in i de ärenden/motioner som är aktuella.

Eftersom vi vid kyrkokonferensen 2017 också kommer att använda konsensusmetoden under våra förhandlingar blir de regionala samlingarna även ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur detta kommer att gå till. Mer om konsensusmetoden finns även att se och läsa här: www.equmeniakyrkan.se/konsensus

Samlingarna är på vardagskvällar och vi räknar med att starta kl. 18.00/18.30 och hålla på som längst till 21.00 (mer information kommer). Följande datum och platser är bokade:

Måndag 24/4 i Västerås
Tisdag 25/4 i Trollhättan och Karlstad
Onsdag 26/4 i St. Jakob, Göteborg och Löftstadskyrkan i Tranås
Torsdag  27/4 i Region Mitt (plats ej klart) och Vårdklockans kyrka i Visby

Tisdag 2/5 i Helsingborg och Stockholm, Kyrkan vid Brommaplan
Onsdag 3/5 i Växjö och Luleå Missionskyrka
Torsdag 4/5 Hedlundakyrkan i Umeå

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer.

Publicerat 
DSC_6690_press_EmanuelFurbackenEK

Hälsning från Samordnaren för Migration & Asyl i region Väst

Hej!
Här kommer en hälsning från mig, Emanuel Furbacken, som på 25% arbetar som samordnare för Migration&Asyl i region Väst. Jag vill börja med att tacka för allt gott arbete som ni i församlingar och equmeniaföreningar runt om i regionen är involverade i med asylsökande, nykomna och gömda. Jag vill också passa på att inbjuda er till några träffar och utbildningar kring Migration&Asyl som hålls i vår region under våren.

Läs mer här.

Publicerat 
regionfest-blogg

Regionfest 14 oktober

Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt. Vi vänder oss till representanter i det regionala förtroenderådet, till alla anställda medarbetare och övriga intresserade i regionens alla församlingar och föreningar.

Regionfesten hålls lördagen den 14 oktober på Karlskoga folkhögskola.

Publicerat 
migationomangfald_720

Migration, integration och mångfald! Välkommen till Nässjö MK lördag 11/3 2017!

Diakonirådet i Region Öst inbjuder till en dag om migration, integration och mångfaldsarbete i våra församlingar.

Equmeniakyrkan har engagerat sig stort som kyrka, men framför allt lokalt i migrations- och integrationsfrågorna som är så påtagliga och viktiga i vårt land just nu.

Men hur gör vi och hur gör ni? Hur blir vi uthålliga i arbetet?

Detta är en dag för dig som anställd, frivilligarbetare eller som deltar i någon av församlingens arbete bland nyanlända och asylsökande. Det är en dag om våra egna och gemensamma erfarenheter, glädjeämnen och svårigheter.

Att se hur andra har gör och gjort, lära av dem och dela med sig av sina egna erfarenheter samt stötta varandra i detta arbete kanske är viktigare än du tror.

Under dagen kommer du få höra goda exempel från församlingar i vår region och lyssna till ett föredrag av Eva Kunda Neidek

09.30 Drop-in-fika

10.00 Morgontanke

10.15 Föreläsning av Eva Kunda Neidek

12.00 Lunch

13.00 Goda exempel från församlingar i vår region och från oss som är på plats.

15.00 Fika

15.30 Avslutning

16.00 Slut

Lunch äter vi på stan. För dagen i övrigt och två fika betalar vi 75:-.

Vi tar upp den betaningen på plats.

Eva Kunda Neidek är regional samordnare för församlingarnas arbete kring migration och asyl i region syd.

ANMÄL DIG HÄR! senast söndag 5/3

Publicerat 
klubba

Söndag 23 april 2017 är det: Årsmöte för Östra Götalands distrikt, Strandgården och Klintagården

Välkomna till Fjällstugan, Jönköping söndag 23 april 2017 kl.10.00

Årsmöte för Östra Götalands distrikt, Strandgården och Klintagården.

Årsmötet inleds med deltagande i Andreasförsamlingens gudstjänst kl.10.00.

Sedan fortsätter dagen med förhandlingar, lunch och kaffe.

Kallelse har gått till församlingens ordförande.

Handlingar skickas till församlingen innan årsmötet.

Välkomna till detta viktiga sista årsmöte för Distriktet och för gårdarna gemensamt!