Publicerat 

SB Försäkringar

topnavbilder800_bla(4)


Svenska Baptistsamfundet

Kontakt

Organisation

Pensionstiftelsen

Anslagstavla

Historia


 Trygghetsförsäkringar

Kontaktperson: Mikael Lindholm 08-580 031 61

För anställda inom Baptistsamfundet
(centralt, distrikt och lokalt)

Från och med 1 januari 2010 tillämpar Svenska Baptistsamfundet kollektivavtalet mellan SKTF och Arbetsgivaralliansen för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Därmed gäller också de avtal om trygghetsförsäkringar som tecknats mellan Arbetsgivaralliansen och PTK. För att församlingen ska omfattas av detta krävs dock att den blir medlem i Arbetsgivaralliansen.

Avtalet gäller emellertid endast personer som anställs efter den 30 juni 2009. De ska därför (förutsatt att församlingen är medlem i Aa) anmälas och rapporteras till Collectum och Fora, och inte till Baptistsamfundet. Personer som fanns i Baptistsamfundets system för pension och försäkringar den 30 juni 2009 eller tidigare, ska vara kvar i detta och därför anmälas och rapporteras till Svenska Baptistsamfundet. Den information om försäkringar som här följer gäller endast den senare kategorin, dvs personer som fanns med i SB:s system för försäkringar och pension den 30 juni 2009 eller tidigare.

Anmälan om nyanställningar och tjänsteförändringar

När den anställde börjar ny tjänst måste församlingen anmäla det till Svenska Baptistsamfundet för att försäkringarna skall börja gälla. Då en försäkringsanmälan inte kan gälla retroaktivt är det lämpligt att en anmälan skickas till Baptistsamfundet innan själva tillträdesdagen. När den anställdes villkor förändras (lönenivå och/eller tjänsteomfattningen) måste även det anmälas till Svenska Baptistsamfundet för att den anställde skall få ut korrekt ersättning vid eventuell sjukdom. För att en försäkring skall upphöra måste den avanmälas.

För att på bästa sätt hantera dessa anmälningar/avanmälningar finns en speciell blankett som kan hämtas hem här i pdf-format. Alla eventuella anmälningar av skada, dödsfall eller sjukdom går via Svenska Baptistsamfundet om inget annat sägs.

Försäkringsavgifter

Försäkringsavgifterna reglas årligen. Vid ett årsskifte skall arbetsgivaren skicka in uppgifter med årslön för den anställde på en särskild blankett till expeditionen för uträkning av försäkringsavgifter. Församlingen debiteras försäkringsavgiften året efter och stäms av med redan förbetald försäkringsavgift.

Blanketter

Anmälan om löneförändringar
Blankett lönerevidering SB

Nytt!
Här kan du anmäla  dina anställdas löner digitalt
Löneuppdatering SB:s trygghetsförsäkring

Anmälan o avanmälan av tjänst till SB:s försäkringar och pensioner
Anmalan_Trygghetsforsakring

Digital anmälan/avanmälan av tjänst till SB:s försäkringar och pensioner
Anmälan Trygghetsförsäkring

Skadeanmälan
TFA_anm_F7007

Sjukanmälan (från 90 dagen)
SjukanmSPP

Anmälan om dödsfall
TGLanmBliwa

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *