Publicerat 

Lekmannautbildning 2014-2015 # Scrabble – Nya foldrar

_TAZ8156Under innevarande läsår går 58 deltagare Lekmannautbildningen steg 1 och steg 2.1.

Många av tidigare och nuvarande deltagare har uttryckt sin glädje och uppskattning till föreläsare och kursansvariga. En önskan finns att många, många fler ska få ta del av denna utbildning.

Håll utkik! Om du ser Scrabble på broschyrer så kan det vara Lekmannautbildningen 2014-2015  som kallar på uppmärksamhet.

Vi återkommer snart med de nya foldrarna…

… nu är de här :-)

Steg 1

Steg 2.2

Publicerat 
IMG_2257

Bibelstudie Kyrkokonferensen den 7 maj 2016

”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”

Joh 15:1-10

Den här bibeltexten skulle man kunna prata om i dagar. Bara första versen skulle vi kunna fundera över länge. Jag har valt att göra några nedslag och det gör jag utifrån min horisont. Vi börjar med att titta lite grann på bildspråket i texten.

Bildspråk

Vinstocken
Liknelsen handlar om vinstocken och grenarna. De som hörde detta första gången var förtrogna med Gamla Testamentet så de visste att vinstocken var en omskrivning för Israel, det judiska folket. Ett exempel är Hos 10:1-2

”Israel var en frodig vinstock,
dignande av druvor.
Ju mer frukt han bar,
desto fler altaren byggde han.
Ju rikare hans land blev,
desto ståtligare stoder reste han.
Deras hjärtan var falska,
nu får de sona sin skuld:
Herren skall bryta ner deras altaren
och krossa deras stoder.”

Israel den frodiga vinstocken gör inte som Gud vill. I vår text, liknelsen om vinstocken, står det inte en vinstock utan vinstocken i bestämd form. Det gör det tydligt att det handlar om Israel. Evangelisten Johannes vill visa på att Jesus, den Sanna vinstocken, ersätter Israel som så ofta svikit.

För mig, uppvuxen i Sala, Sverige så kan jag inte se en vinbuske framför mig. Vindruvor och vin är inte lika bekant för mig som vinbär och vinbärssaft. Kanske är det samma sak för dig. Det här är rårörd vinbärssaft från kylen i Östervåla Missionskyrka. Saftdrickarna i vår kyrka behöver aldrig dricka köpesaft med tillsatser. Stora dunkar med hemmagjord saft finns alltid i kylen. Det är kärlek. Kanske kan man inte ersätta bilden av en vinstock med en vinbärsbuske och vin med saft men vi prövar lite…

Jag har läst på och lärt mig att Vinstocken är huvudstammen på den växt som ger vindruvor. I Medelhavsområdet för 2000 år sedan så var en vinstock något som fanns i de flesta jordbrukarhem, det var ofta kvinnorna som skötte dem och gjorde vin på druvorna. Vinrankor måste beskäras två gånger per år för att de ska ge frukt. Tydligen ska man beskära ganska tufft på sommaren för att energin ska koncentreras till druvklasarna, inte bladverket. Precis som på en tomatplanta ska man plocka bort små skott som kommer i bladverken. Själva ansningen är nödvändig för att frukten ska bli riklig. I liknelsen om vinstocken är Gud fader vinodlaren, han ansar och skär bort.

I Hes 15:1-8 konstateras att vinstocken är oduglig till annat än vin:

”Herrens ord kom till mig: Människa! Vad utmärker vinstocken framför de andra träden, vinrankan som ett träd bland andra? Kan trä från den användas till något, kan man ens göra en knagg att hänga saker på? Och om den har lagts på elden och elden har förbränt ändarna och resten är svedd, duger den då till något? Nej, inte ens när den var oskadd gick den att använda till något. Hur skulle den då kunna användas till något när elden har förbränt den och svett den?”

Om vi ska ha nån nytta av vinstocken så måste den ge frukt. Det är det vinstocken är till för.

Bli kvar?
Texten talar om att bli kvar i Jesus, den Sanna vinstocken. Vad innebär det då att bli kvar enligt den här texten?. ”Om ni håller mina bud” står det i vers 10, och ”mina ord blir kvar i er” i vers 7. Att bli kvar handlar om att hålla buden, att vara kvar i hans kärlek och att bära frukt. Och allt detta verkar hänga ihop. ”Bli kvar i mig så blir jag kvar i er” säger Jesus.

I mig. Prepositionen är i. Man kan leva med Jesus, för Jesus och av Jesus. Fundera – vad är skillnaden? Ta en minut och fundera över vad de orden gör för skillnad för dig.

Sammanhang
Var passar texten in i för sammanhang?

Johannesevangeliet
Den här liknelsen finns ju i Johannesevangeliet. Man kan kortfattat sammanfatta Evangeliet med att Jesus uppfyller judarnas förväntningar på Messias på ett för dem oväntat sätt.

Avskedstalet
Den här bibeltexten finns mitt i det som getts rubriken som avskedstalet, kap 14-17. Talet kommer när Den sista måltiden har ätits. När talet är slut fängslas Jesus och påskdramat inleds. Avskedstalet handlar om att det kommer att komma svåra tider, att lärjungarna ska älska varandra och att det kommer att komma en hjälpare. Det är här liknelsen om vinstocken passar in. Liknelsen finns där för att stärka och trösta lärjungarna.

Jag-är orden
I Johannesevangeliet är Jesus inte bara vinstocken. Det finns ju sju jag-är-ord i evangeliet. Meningar som börjar med att Jesus säger ”jag är” och sedan försöker förklara vem han är.

Jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är dörren, jag är den gode herden, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet och till sist: jag är vinstocken, ni är grenarna.

Jesus sju jag-är-ord. De handlar ju förstås om Jesus inte om oss, konstigt vore det väl annars. Jesus berättar om vem han är. Men vilka är vi då? Visst anar man att det är vi som är fåren i texten om den gode herden men det är egentligen bara i det sista ordet, den om just vinstocken som lärjungarna också blir något: grenarna. Det är trösterikt för oss och det måste också ha varit det för de tolv, att veta att vi hör ihop med Jesus precis som vinstocken hör ihop med grenarna.

Slutsatser för mig

Ömsesidigheten
Det finns i texten ett ömsesidigt förhållande mellan Jesus och lärjungarna. Vinstocken behöver grenarna och vinodlaren för att ge rik frukt. Men grenarna behöver också vinstocken för att få liv.. Vi behöver Jesus för att få kraft, men Gud behöver också oss. Vers 8: ” min fader förhärligas när ni bär rik frukt” Om man jämför med liknelsen om den gode herden (ev läsa den joh 10:11-18) så är fåren ganska passiva. Herden är mycket viktig för fåren men fåren är mest… Får. I berättelsen om vinstocken är grenarna nödvändiga för att stocken ska bära frukt. Som vi läste tidigare är en vinstock inte så mycket till nytta om den inte bär frukt. Gud behöver oss.

Vi läser 1 Pet 2:12

”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.”

När människor ser våra gärningar kommer de förstå att Gud är Gud. Vi är viktiga för Guds verk.

Bära frukt
En sann lärjunge förblir i hans ord dvs lärjungen håller det nya kärleksbudskap som mästaren har gett. Älskar sin nästa så som sig själv, vänder andra kinden till och antar den samariska utmaningen. Utövar diakoni….

Nu har jag jobbat som diakon i nästan ett år. Det är fantastiskt givande men också krävande att försöka möta människors behov.

Ta en minut och fundera över mänskliga behov som finns runt dig. Människor som behöver hjälp på olika sätt.

Kanske är du som jag, ibland lite trött av att försöka förvandla mig, dig och världen. Hur vi än gör så räcker vi ju aldrig till. Och risken finns att vi inte gör något alls för att det känns så hopplöst. För att inte hamna där behöver vi öva oss på att inte lägga energin på fel saker. Kan det vara det Jesus menar med att tukta oss? Precis som man beskär vinplantan för att den inte bara ska få blad utan frukt också. Ibland kanske vi mest producerar blad, jag och kyrkan gör en massa saker för att det ska se bra ut. Det kan handla om att visa upp ett vackert hem eller fira perfekta gudstjänster med mer yta än innehåll. Men kanske kan det också vara att vi som församling prioriterar det vi alltid har gjort istället för att titta på de behov vi faktiskt har omkring oss. Att skära bort en verksamhet kan göra så att något annat blommar.

Kanske behöver vi tuktas – inte lägga energin på fel saker – för att bära frukt?

Hålla fast i Jesus? –Förbli i honom
I texten om vinstocken jämförs inte Jesus med en bensinstation, ett ställe man åker till för att tanka när tanken är tom. När lampan lyser röd och man inte vet vad man ska ta sig till. Nej, här är Jesus vinstocken och vi är grenarna. Vi är för alltid förbundna och hämtar ständigt liv därifrån. Bilden ger inte ens känslan att vi desperat måste hålla oss fast i honom. Vi ska förbli i honom. Livet går från stocken till grenarna, från Jesus till lärjungarna.

När jag läste på den diakonala utbildningen på Lidingö först och sedan i Bromma så fick jag med mig många olika verktyg. Böcker, metoder, ideer, modeller… Men när det verkligen gäller så är det Kerstin Renöfälts ord som tydligast träder fram ”vissa saker kan man inte förbereda sig på, man får bara överlåta sig åt Gud”. Och det är väl det som är att förbli i hans kärlek. Jag hade min första begravning för en vecka sedan. Jag fick bra undervisning på min utbildning och hade förberett mig noga. Men när jag väl stod där var det bara med Guds kraft som jag klarade av att genomföra uppgiften.

När vi nyss tänkte på alla diakonala behov som finns i vår egen närhet så blev det kanske en hel del. Hur ska jag orka allt detta? Jag tror att texten om vinstocken säger något viktigt om just detta. ”Utan mig kan ni ingenting göra”. En annan fin vän på den diakonala utbildningen, Ulf Södahl, gjorde mig uppmärksam på detta. Jag kan väl inte göra allt, undrade vi? Detta bibelord gav han då:

Joh 6:28-29

De frågade då: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.”

Vår första kallelse är alltid till Jesus. Tomas Sjödin skriver i en av sina böcker:” Man måste inte räcka till. Det räcker med att finnas till. Allt annat är bara bonus.”

Vi är fler grenar
En annan aspekt som jag inte funnit så mycket om när jag läst om vinstocksliknelsen är den att vi är grenar. I pluralis. Inte en gren. Vi är grenarna på stocken. Grenar tillsammans. I 1 Kor 12:12 står det om kroppens olika lemmar, hur vi är olika kroppsdelar i Kristi kropp.
Var och en har sin viktiga uppgift och utan varandra kan vi inte klara oss. När man lägger in liknelsen om vinstocken i sitt sammanhang, i avskedstalet så ser man att detta är ett tema som återkommer i talet. Älska varandra! Det är inte så lätt alltid så ta hand om varandra!

I kyrkan har jag ofta hört varningar för att man ska gå i egen kraft och syftar vanligtvis till att man ska vänta in Gud. Men jag tror också att Bibeln vill säga att vi bör gå tillsammans. För att orka hålla vår mästares bud att älska våra medmänniskor så måste vi hjälpas åt. Samarbeta, fördela arbetsuppgifter och tänka smart. Men också bära varandras bördor.

Häromdagen kom fick jag ett spontant besök i kyrkan av ett äldre par. Vi satte oss ner vid köksbordet och delade en karaff med vinbärssaft. Vi pratade om livets glädjeämnen, åldrandet och sjukdomar. Vi delade lite vardag med varandra och avslutade med att be en bön för varandra. För mig är det att hämta kraft i vardagen och att bli kvar i Jesus.

Av: Sara Löfstedt, diakon i Equmeniakyrkan Östervåla, församlingsutvecklare i Region Mitt
Textläsning: Maria Lundin, diakon i Askelanda/Ornunga Missionsförsamling, Anna-Lena Oskarsson, diakon i vägledningsår och Charlotte Rosengren, diakon i vägledningsår.

IMG_2257
Altartavla från Equmeniakyrkan Östervåla
Publicerat 
Regionfest16_700x352

Regionfest – ”NY!” – lördag 8 oktober 2016 i Linköpings Missionskyrka

Regionfest och Regionstämma
Region Öst av Equmeniakyrkan och Equmenia
Linköpings Missionskyrka
Lördagen den 8 oktober 2016

Tema: ”NY!”

Välkommen till Linköping 8 oktober och Regionfest 2016!

Dagen är till för medlemmar i församlingar och föreningar i Region Öst av Equmeniakyrkan och Equmenia. Den som vill delta och förnyas i tro, tanke, hjärta och uppdrag! Vi har valt temat: ”Ny”, då det är väldigt mycket som är nytt i Sverige och i världen idag. Det blir två gudstjänster, två inspirationsföreläsningar, tre storseminarium med mycket goda talare och föreläsare. Equmenia har samtidigt sin regionstämma och vi gör flera av dagens programpunkter gemensamt.

Det är FEST! Att komma samman är roligt och det kommer bli tårtkalas och tid för att möta gamla och nya vänner.

Boka in denna dag och ta med dig vänner från församlingen och kom! Ju fler vi är med, ju festligare blir det!

Förtroenderådet möts 11.00-12.45. Särskild kallelse och agenda går ut till dess medlemmar efter sommaren.

Prel. Schema för Regionfesten
09.00 Drop in fika, registrering
10.00 Inledningsgudstjänst – ”Nu gör jag något Nytt” (Jes 43:18)
11.00 Förtroenderådet möts (11.00 – 12.45)
11.00 Inspiration 1 – ”Sjung en Ny sång” (Ps 33:3)
11.45 Slät kopp kaffe
12. 00 Inspiration 2 – ”Du gör jorden Ny.” (Ps 104:30)
12.45 Lunch
13.45 Storseminarium – ”Nya svenskar”
14.45 Tårtkalas
15.30 Storseminarium – ”Att tala om Jesus i en Ny tid”
16.15 Paus, vatten, frukt
16.30 Storseminarium – ”Nya församlingar på ett Nytt sätt”
17.30 Festsmörgås och kaffe
18.30 Festgudstjänst – ”Nytt liv i Jesus”
20.15 Café

10.00 Inledningsgudstjänst – ”Nu gör jag något Nytt” (Jes 43:18) – Ida-Maria Brengesjö, föreningsutvecklare i region öst och evangelist, predikar över ”Nu gör jag något Nytt” (Jes 43:18) – En predikan om utmaning till förnyelse och nya vägval i livet.
Lokala musiker och sångare medverkar.

11.00 Inspiration 1 – ”Sjung en Ny sång” (Ps 33:3)
Lyssna till Jakob Wessbo – musikansvarig i Linköpings Mfs – om hur musiken används i gudstjänsten i Linköpings Missionsförsamling och hur den skulle kunna användas i din församling.
Kanske får man lära sig en ny sång…

12.00 Inspiration 2 – ”Du gör jorden Ny.” (Ps 104:30) Klimatklivet och Hållbara val.
Region Öst är i planeringsstadiet att tillsammans med Bilda och Patrik Sundberg göra en satsning under ht17/vt18 om och för miljön, där vi får inspiration, redskap och kunskap för att kunna fatta hållbara och klimatsmarta val i vår vardag.
Patrik finns på plats under hela dagen med info, tid för samtal och inspiration.
Patrik Sundberg är medlem i Andreasförsamlingen/Fjällstugan och äger och driver företaget Sundberg Sustainability AB

13.45 Storseminarium – ”Nya svenskar”
Möt Emil Mattsson från Räddningsmissionen, Göteborg – som talar över: ”Nya svenskar” – om romer och flyktingar (utmaning att ta emot dem som behöver oss, att sträcka oss utanför oss själva, arbeta tillsammans med varandra och andra, praktisk och profetisk diakoni)

15.30 Storseminarium – ”Att tala om Jesus i en Ny tid”
Britta Bolmenäs – föreståndare i Tibro Missionsförsamling och fd Riksevangelist – håller ett undervisningspass om evangelisation och predikan i vår tid, då de flesta inte vet något om Jesus eller kristen tro. (Utmaning till evangelisation, hur berättar man om Jesus för den som inget vet? Hur berättar man om Jesus för den som inte har honom som en stor fråga i livet?)

16.30 Storseminarium – ”Nya församlingar på ett Nytt sätt”
Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande arbete inom Equmeniakyrkan – en utmaning till pionjärarbete och att våga tänka nytt om och omkring vad en församling är och kan vara i Sverige idag.

18.30 Festgudstjänst – ”Nytt liv i Jesus”
Britta Bolmenäs – föreståndare i Tibro Missionsförsamling och fd Riksevangelist predikar över: ”NYTT liv i Jesus” – en predikan om vem Jesus är och vad det innebär att ta emot honom och Andens kraft i sitt liv!
På Festgudstjänsten sjunger ”Revoice” – en ekumenisk kör från Linköping (studenter och ungavuxna).

 

I augusti kommer du kunna anmäla dig HÄR!

Publicerat 
DSC_5792sha1

Shalom – Bönedygn 3-5 oktober 2016 – För alla medarbetare i Region Öst

Vi vet alla att bönen är viktig för oss som troende

och inte minst när man står i tjänst.

Vi får under dessa dagar god undervisning

och mycket tid till bön, gemenskap och vila.

Ta chansen att följa med på dagar som

betytt mycket för dem som varit med tidigare!

Måndag 3/10 11.00  Fika/lägger ut från Oskarshamn

Onsdag 5/10 ca 12.00 Åter i Oskarshamns hamn

Kostnad:  850:-/person.  

Man tar sig dit och hem för egen maskin.

VÄLKOMMEN!

Anmälan och frågor till: peter.bernhardsson@equmeniakyrkan.seDSC_5716shaUndervisning på däck!DSC_5966dfny

Publicerat 
kalvmHR

Sveriges samepolitik kritiseras

kalvmHR
Nyligen antog Kyrkornas Världsråds centralkommitté ett uttalande till stöd för urfolk världen över. Det gjorde man på förslag av en urfolkskonferens som hölls precis innan centralkommittén möttes i Trondheim. Att det behövs visade sig samma vecka, då FN kritiserade hur Sverige hanterar sitt urfolk samerna.

KV uppmanar bland annat sina medlemskyrkor att visa solidaritet med urfolk i sina lokala kontexter i kampen mot orättvisor och rasism, där FN:s Deklaration om urfolksrättigheter skall vara minimistandard. Vi uppmanas att ge riktning åt KV:s pilgrimsvandring för rättvisa och fred i vår egen kontext i ljuset av detta uttalande och informera om orättvisorna.

Sverige kritiseras åter igen av FN (Kommissionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) när det gäller sin samepolitik. Sverige uppmanas igen att se till att alla samer har lika rätt till vatten och land, att de involveras från starten i i beslut som rör dem, och att göra det lättare för samerna att kunna driva rättsliga processer om landrättigheter. Ofta är ju sådana processer mot staten svåra pga kostnaderna. FN uppmanar Sverige igen att ratificera ILO 169, konventionen om urfolksrätt, som Norge och Danmark redan har ratificerat för många år sedan. Hela rapporten finns här.

FN lyfter särskilt fram gruvproblematiken och den svenska minerallagen. På senare år har vi sett
flera fall där gruvintressen står mot samiska rättigheter. Även Equmeniakyrkan har lyft frågan tidigare och uppmanat regeringen att följa konventionerna.

Vi behöver som kyrka stödja samerna liksom andra urfolk när deras rättigheter enligt internationella överenskommelser kränks. Därför är det bra att KV lyfter detta. KV uppmanar också medlemskyrkorna att möjliggöra försoningsprocesser. Det finns mycket även i kyrkornas historia som behöver belysas och även i Sverige behövs försoningsprocesser, med, som KV skriver, trygga rum där sanningen kan berättas. Tänk om vi som kyrka skulle kunna vara med och skapa dessa trygga rum.

Publicerat 
oscar_pelle-18

Tour de Konferance

oscar_pelle-logo3Hur tar man sig bäst till en konferens? På tandemcykel med en god vän såklart. En ”Tour de Konferance”, helt enkelt. Från lördag 2/7 och några dagar framåt får vi följa Pelle Lindvall och Oscar  Elfström som ska cykla de ca 20 milen (en Tour de France-etapp) från Jönköping till Hönökonferensen. De kommer göra stopp längs vägen, möta människor, hälsa på i församlingar och förhoppningsvis klara en utmaning varje dag. Följ resan på Equmenias och Equmeniakyrkans facebooksidor där vi kommer livesända varje kväll ca. kl 19.

När cykeln väl är framme på Hönö blir den en slags ”rullande monter”. Vår kyrkoledare Lasse Svensson, Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf och ordförande Joakim Lundqvist kommer att cykla dit du är för att få träffa dig, höra om läget i din församling och bjuda på glass.

 

Spara

Publicerat 
DSC_0694

Hjältarna

Hjältarna ser inte alltid ut som man tror. Vi har sett Stålmannen, Pippi Långstrump, Göran Kropp och många andra, men jag har förmånen att träffa en del andra. De väljer att laga mat till trötta 10-åringar över en tunna som man eldar i, istället för att sitta hemma och kolla på TV, de tröstar andras barn, när myggen gör livet besvärligt. De gör så mycket mer än så, de rustar och utrustar unga människor för livet. De är allt från 16 till 75 år gamla och detta har de gemensamt, lusten att vara med. Lusten att erbjuda andra ett äventyr till ande, kropp och själ. Här möts man och får med sig minnen och erfarenheter om livet. Själv fick jag göra ett besök hos Harry Potter på Åsengården och imponerades av den avslappnade stämningen, ett tydligt fokus hos kaplansgruppen och alla sköna deltagare och ledare.
Det verkar bo en hemlighet i detta engagemang. Våra hjältar ser och får uppleva att de gör skillnad för barn och unga en sådan här vecka. Det finns leenden som är mer värda än en hel månadslön och de flesta åker hem rikare än när de kom…
Tack Anders, Peter, Per, Maria, Anna-Karin, Magdalena, Ida, Johan, Stefan, Victor, Erik, Hans, Linus, Frida, Emilia och alla andra! Ni gör mig stolt och hjälper mig förstå vad det är som är viktigt i Equmenia. Ha en skön sommar och vila i orden från Matteusevangeliet;

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem

Detta blir det sista blogginlägget för sommaren. Vi återkommer fulla av inspiration när terminen drar igång igen.

Mikael Nilsson, föreningsutvecklare Equmenia Väst.

Publicerat 

Utbildning till medföljare

Medföljare är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och vara ett moraliskt stöd för personer som bor på asylboenden, genom medföljarens fysiska närvaro.

Utbildningen riktar sig till dig som är från en religiös organisation och samfund, och som tillsammans med personer från andra samfund och församlingar vill ge stöd till flyktingar som bor på asylboenden. Metoden vi använder bygger på medföljningsmetoden som exempelvis Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt. Efter utbildningen ska deltagarna på frivillig basis finnas närvarande på asylboenden eller på andra ställen där asylsökande vistas och bidra till en tryggare tillvaro för människor.

En utbildning har genomförts under och våren och i höst erbjuds ytterligare två utbildningar för att bli Medföljare:

Stockholm: Tisdagen den 13:e september och torsdagen den 15:e september på kvällstid. Exakta tider uppdateras inom kort. Den första planerade medföljningen efter utbildningen är den 19 september.
Plats: Stockholms stift, Klara Södra kyrkogata 1, 3 tr.
Anmälan och mer information

Göteborg: Fredagen den 21:e oktober till söndagen den 23:e oktober. Exakta tider för varje dag uppdateras inom kort.
Plats: Interreligiösa centret i Göteborg, Kyrkogatan 25.
Anmälan och mer information

Publicerat 

Gemensam utbildning för mötet med människor på flykt

I höst startar ett treårsprojekt där landets kyrkor ska utbildas inom migration och integration. Migrationsverket anslår via en EU-fond drygt 3,6 miljoner kronor till utbildningen. Satsningen heter ”#Värme” och innebär utbildningsdagar på 20 platser runt om i landet. Utbildningarna innehåller bland annat asylrätt, information om svenskt mottagande och psykosocialt stöd. Sveriges kristna råd håller samman projektet med pedagogiskt stöd från studieförbunden Bilda och Sensus.

Läs mer