Fritids

Välkommen till Österledskyrkans fritidshem!Microsoft Word - Text till nya hemsidan (1)

Vi är ett fristående fritidshem. Vi erbjuder barnomsorg för barn från årskurs 1 till 5.

Vi håller till i kyrkans nedre lokaler på Regins väg 1 i Gamla Uppsala i två avdelningar.
I våra stora lokaler på ca 300 kvadratmeter ryms bland annat rörelserum, utklädningsrum, byggrum, ateljé, läshörna m.m.

Vår verksamhet är ickekonfessionell och dagarna är blandade med fri lek och styrda aktiviteter som till exempel fysiska aktiviteter, experiment, utedag med scout-tema och bakning efter önskade recept. Varje vecka brukar sedan avslutas med vårt mysiga fredagsfika då vi mumsar på något gott!

Öppettider

Morgonomsorg 
06.30-08.10. Vi följer med de barn som kommer på morgonen upp till Gamla Uppsala skola vid skolstart.Microsoft Word - Text till nya hemsidan (1)

Eftermiddag 
13.10-17.30 Vi hämtar alla barn vid Gamla Uppsala skola som går i årskurs 1 & 2, de äldre barnen tar sig själva till fritids.

Lovdagar
Heldagsomsorg

Platsansökan
Du ansöker om plats via Uppsala kommuns webbsida eller kom och hälsa på oss så får du en lapp!

Kontaktuppgifter

Välkommen att slå en signal om du vill veta mer eller komma och hälsa på!

Fritidstelefon: 018 – 32 83 07 Möjlighet att lämna meddelande på telefonsvararen

Fritidsmobil:    0761 – 977086

Mejla fritids
(fritids@osterledskyrkan.se)

Sommaren 2019 har vi öppet under vecka 25 och 26 kl 06:30-17. Därefter sommarstängt vecka 27-30. Från vecka 31 finns vi på plats igen! Vi ses!

Adress:              Regins väg 1, 754 40 Uppsala

Hälsningar! Stina Ericson, fritidsföreståndare

Stina Ericson

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra riktlinjer

Vår verksamhet styrs av följande riktlinjer som går i linje med de
nationella målen och styrdokument som finns för Microsoft Word - Text till nya hemsidan (1)fritidshem.

Varje barn i Österledskyrkans fritidshem ska få möjlighet att:

Känna sig tryggt i verksamheten
Känna sig sett och bekräftat av vuxna i verk­samheten
Växa som människa och kunna utveckla sin självkänsla i fritidshemmets verksamhet
Bli respekterat och lyssnat till
Respektera och lyssna till andra
Lära sig demokratiska värderingar genom att praktiskt kunna påverka delar av
verksamheten
Ges förutsättningar att förstå och leva i ett integrerat mångkulturellt samhälle

Följande fyra delar ska genomsyra vår verksamhet:

  • Rörelse och hälsa
  • Kreativitet och skapande
  • Social utveckling
  • Inflytande och självständighet Microsoft Word - Text till nya hemsidan (1)