Publicerat 

Pension o försäkring SMK

Pensions- och försäkringsavgifter för 2016
Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 %*
Avtalsförsäkringar, samtliga anställda: 1,7 %
Central fortbildningsavgift: 0,15 % **, gäller pastorer, diakoner och musiker.
Personalvårdsavgift 0,4 %, gäller pastorer, diakoner och musiker.

* För anslutna till Collectum som har lönedelar över 7,5 basbelopp är avgiften 30% på de lönedelarna. Detta faktureras utan solidarisk fördelning. ** Församlingen ska själv i egen kassa avsätta ytterligare minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål.

OBS! Pensionsavgift som nu betalas till Equmeniakyrkan (SMK:s pensionsordning)  är inte skattepliktig enligt lagen om skatt på pensionsförpliktelser. Equmeniakyrkan betalar skatt i och med att vi utbetalar pension till den enskilde. Equmeniakyrkan handhar också den särskilda löneskatten i förhållande till Collectum. Collectum skickar alltid ut besked till er som arbetsgivare om underlag för särskild löneskatt, som ni inte behöver deklarera om avgifterna gått via Svenska Missionskyrkan/Equmeniakyrkan. Ni ska således inte deklarera några pensionsavgifter i församlingens självdeklaration och inte heller benämna dem som pensionsavgifter i den årsredovisning som ni skickar till skattemyndigheten.

Datum att komma ihåg
Sista dag för rapportering i Repet Pension är 25:e innevarande månad.

Fakturakörningar under året
Jan-feb fakturan kommer månadsskiftet feb-mar
Mar-apr fakturan kommer månadsskiftet apr-maj
Maj-jun fakturan kommer månadsskiftet jun-jul
Jul-aug fakturan kommer månadsskiftet aug-sep
Sep-okt fakturan kommer månadsskiftet okt-nov
Nov-dec fakturan kommer månadsskiftet dec-jan
Fakturorna skickas i första hand med e-post

Fakturorna skickas i första hand med e-post, Anmäl aktuell e-postadress till kontaktpersonen för pension eller försäkring.

Kontaktpersoner
Brigithe Törneke (pension) 08-580 031 15
Sara Klerebo (försäkringar) 08-580 031 14

Gemensam e-postadress för pension och försäkringar
pof@equmeniakyrkan.se