Publicerat 

Pension o försäkring

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar. För närvarande sker det på olika sätt beroende på vilket bildarsamfund församlingen tillhört. Alla anställda är försäkrade men villkoren ser lite olika ut i bildarsamfunden. Equmeniakyrkan arbetar för att under 2016 göra en enhetlig försäkrings- och pensionsadministration.


Bildarsamfund Metodistkyrkan
Församlingar som tillhört Metodistkyrkan fortsätter att rapportera de anställda på samma sätt som tidigare.


Bildarsamfund Svenska Baptistsamfundet
Församlingar från Svenska Baptistsamfundet med anställda före den 1 juli ska redovisa sina anställda till Baptistsamfundets pensionsstiftelse. Det finns även en särskild försäkringslösning. Detta gäller även medarbetare som anställs av en Equmeniakyrkans församlingar som tidigare ej tillhörde SB. Nyanställda efter den 30 juni 2009 rapporteras direkt till Collectum/Fora.


Bildarsamfund Svenska Missionskyrkan
Alla anställda rapporteras in i Repet Pension. Equmeniakyrkan sköter fakturering av avgifterna på grundval av inrapporteringen i Repet Pension, det gäller både SMKs gamla pensionsordning och rapporteringen till Collectum.