Publicerat 

Pension och försäkringar SBPS

Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse (SBPS)

Pension
Från och med 1 januari 2010 tillämpar Svenska Baptistsamfundet kollektivavtalet mellan SKTF och Arbetsgivaralliansen för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Personer som fanns i Baptistsamfundets system för pension och försäkringar den 30 juni 2009 eller tidigare, ska vara kvar i denna lösning och därför anmälas och rapporteras till Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan arbetar med nya försäkringslösningar men ännu gäller ovanstående.

Pensionsstiftelsen förvaltar försäkringstagarnas och därmed Pensionsstiftelsens medel. Arbetsgivaren inbetalar den anställdes intjänade pensionsbelopp och ska deklarera och betala skatt på detta.

Pensions- och försäkringsavgifter för 2016
Pensionsavgift, samtliga anställda: 6 %
Försäkringar, samtliga anställda: 1,4 %*

Vid uppsägning av den anställde som ej går in i ny tjänst skickar Equmeniakyrkan ett fribrev till personen. Den visar på hur pensionen kan bli vid pensionsåldern.

Den anställde kan inte påverka val av fondförvaltning eller själv välja fondförvaltare. Det utgår ej några årliga besked till den anställde hur pensionen utvecklar sig.

Försäkring
*Försäkringsavgifterna reglas årligen. Vid årsskiftet ska arbetsgivaren skicka in uppgifter med årslön för den anställde på ett digitalt formulär till nationella kansliet för uträkning av försäkringsavgifter. Församlingen debiteras försäkringsavgiften året efter och stäms av med redan förbetald försäkringsavgift.

Anmälan om nyanställningar och tjänsteförändringar
När den anställde börjar ny tjänst måste församlingen anmäla det till Equmeniakyrkan för att försäkringarna ska börja gälla. Då en försäkringsanmälan inte kan gälla retroaktivt är det lämpligt att en anmälan skickas till Equmeniakyrkan innan tillträdesdagen. När den anställdes villkor förändras (lönenivå och/eller tjänsteomfattningen) måste även det anmälas till Equmeniakyrkan för att den anställde ska få ut korrekt ersättning vid eventuell sjukdom. För att en försäkring ska upphöra måste den avanmälas.

Kontaktpersoner
Brigithe Törneke (pension) 08-580 031 15
Sara Klerebo (försäkringar) 08-580 031 14

Gemensam e-postadress för pension och försäkringar
pof@equmeniakyrkan.se