Cafégudstjänst 28 april

Publicerat 2019-03-02 av rambergskyrkan

”Är cykeln snabbaste vägen till jämställdhet?”
En cafégudstjänst om Diakonia och hur arbetet med jämställdhet för flickor och kvinnor är i fokus genom olika projekt. Medverkan av Helena Lind, Diakonia, och Diakoniaaktivister från Göteborgsgruppen. Insamling till Diakonias arbete.