Internationellt

Publicerat 2019-05-27 av rambergskyrkan

Du som är intresserad av inter­nationella frågor och hur vi kan aktualisera dem i Rambergskyr­kan är välkommen att vara med i internationella kommittén. I höst inleder vi mötena med sam­tal utifrån Diakonias material ”Samma värld, Teologiska reflektioner”. Vi startar med Demokrati och mänskliga rättig­heter 2/9 kl 18. Hör av dig till Ulla Brattö eller Kersti Jacobsen.