Publicerat 

Region Mitt

hela_mitt

Region Mitt

Tillsammans, i varje församling och i Region Mitts vidare gemenskap, bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Vi vill att allt vårt arbete skall präglas av en frimodig evangelisation, samhällsinriktad diakoni och försonad gemenskap.

Om oss

 

Hitta församling Equmenia Mitt

Fr v: Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göransson och Eva Kunda Neidek.

Regionala samordnare för flyktingarbete

Genom de statliga medel som Equmeniakyrkan fick ta del av i december 2015 har Equmeniakyrkan nu kunnat projektanställa fyra samordnare för flyktingarbete.Läs mer
Kollegiet Region Mitt

Vi är anställda på Region Mitt

Nu har vi fyllt tidigare vakanser och också fått förstärkning genom de statliga pengar som Equmeniakyrkan fått för arbete med asylsökande. Yvonne Göransson blir regional flyktingsamordnare med uppgift att  ge stöd och inspiration till det omfattande arbete som många församlingar finns i vad gäller asylsökande och nyanlända. Det är en projekttjänst fram till sommaren 2017.Läs mer

Anmäl dig till medarbetardagar i Undersvik!

”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig” Om gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt. Medarbetardagar i Region Mitt 19-20 april 2016. Dessa gemenskaps och utbildningsdagar är för alla pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra anställda i Equmeniakyrkans församlingar i Region Mitt.Läs mer

Evenemang gällande flyktingar och mångfald

Tre olika evenemang som handlar om flyktingarbete och mångfald vill vi rekommendera: en utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen 26/1, en samtalsutbildning om mångfald i församlingen 17/2 och nätverksdagar kring stöd för flyktingar 14-15/4.Läs mer