Publicerat 

Om oss

Tillsammans, i varje församling och i Region Mitts vidare gemenskap, bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen.

Här finns 120 församlingar i sex regiondelar: Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och norduppland.

Vi vill att allt vårt arbete skall präglas av en frimodig evangelisation, samhällsinriktad diakoni och försonad gemenskap.