Publicerat 

Medarbetarinfo

Medarbetardagar är riktade till dig som är anställd i en församling eller förening. Vi vill att dessa träffar ska få bli en mötesplats där vi kan inspireras, dela erfarenheter av både glädje och utmaningar samt bära varandra i bön och omsorg. Under året blir det några träffar och vi hoppas att du kan och vill vara med på dessa.

Har du frågor om Medarbetardagarna? Kontakta Lena Bergström, 070-306 28 02.

Kommande tillfällen:

Medarbetardagar 13-15 mars: ”Ett i Kristus – en kyrka för alla” , Malå

Vi möts i Malå Missionskyrka kl. 14 på tisdag och avslutar kl. 14 på torsdag.

Mer info kommer!

 

Medarbetardag Onsdag 30 maj: Vandringstema