Rotebrokyrkans kör – kom med och sjung !

Publicerat 2014-08-07 av Stefan Andersson

Rotebrokyrkans kör välkomnar dig och flera sångglada i alla stämmor

Vi övar onsdagar kl. 19.00 i Rotebrokyrkan

Vi bjuder in till allsångskonserter

Vi håller konserter på olika teman varje år

Vi samarbetar med andra körer och musiker

Mer information får du av vår körledare Anna Lindkvist , 070 498 91 65

 

Lämna en kommentar