sommarord

Publicerat 2019-06-11 av gerdinewillemsen

”Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning!” (Psaltaren 95:1)

I Guds hand är jordens djup och bergens toppar, både hav och land. Också vi är del i Guds skapelse. Gud känner oss vid namn. Gud överger oss aldrig. Gud, tack för att din gode Heliga Ande andas i oss och fyller oss med liv. Amen.

”Kristus i mig är en källa till liv. Kristus i mig är en källa till liv. Jag är i Kristus en källa till liv, en källa till liv.”(Margareta Melin)