Publicerat 

Sök bidrag hos länsstyrelsen för arbete med asylsökande

Flera församlingar har under 2017 sökt bidrag hos länsstyreslen för det som kallas TIA, tidiga insatser för asylsökande. Vi vill nu uppmana flera församlingar att söka medel under 2018.

I början av 2018 kommer nya medel till länsstyrelserna TIA, tidiga insatser för asylsökande. Totalt för 2018 beräknas utlysas 150 miljoner kr som fördelas till de olika Länsstyrelserna. Ytterligare medel kommer att finns budgeterade för 2019 – 2010 men minskar för varje år.
Vi uppmanar er församlingar att söka enskilt, tillsammans med flera församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Ansökningstid

Utlysningen för 2018 kommer att ske i början av året, antagligen under februari månad. Exakta datum för utlysning kommer i slutet av januari. Håll utkik på er länsstyrelse.

Målgrupp

Målgruppen är män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på anvisning om kommunplacering.  Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd och eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vad är bidragsberättigande?

Det går att söka bidrag för verksamhet eller insats som syftar till att främja målgruppen genom kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och hälsa.

Skynda er att kolla upp detta!

 

Exempel på aktiviteter och insatser, men även annat går att ansöka om

Främja kunskaper i svenska språket
Kurser och studiecirklar i svenska. Språkcaféer och andra mötesplaster som syftar till att praktiskt öva svenska.

Främja kunskaper om svenska samhället och arbetsmarknaden
Kurser och studiecirklar med samhällsinformation om rättigheter och skyldigheter i Sverige. Om skola, sjukvård, bostadsmarknad rättsväsende med mera; Kurser och studiecirklar med information om svensk arbetsmarknad – hur man söker jobb, skriver CV etc. Bidrag får inte lämnas för Praktikverksamhet; Verksamheter som ordnar studiebesök på arbetsplaster; Föräldrastödsinsatser

Främja hälsa
Insatser som syftar till att erbjuda målgruppen Psykosocialt stöd. Tex samtalsgrupper eller liknande. Friskvårdsinsatser och friluftsaktiviteter; Kurser och studiecirklar om kost, motion, egenvård, sexuell hälsa med mera.

Mer information

På länsstyrelsernas hemsida finns Vägledning för hur man ansöker och vilka villkor som gäller. Där finns också ansökningsblanketter. För att komma till rätt sida väljer du först det län ni tillhör. När du kommit fram till rätt länsstyrelse skriver du ”TIA” i den sidan sökfönster. Då kommer du få information som är specifik för ert län.
Välj länstyrelse

Övergripande information om statsbidraget och vägledning till sökande organisationer.
Läs mer

Här finns Vägledningen för ansökan att ladda nersom pdf.
Läs mer

Varje länsstyrelse har Samordnare för TIA som ni kan vända er till.
Läs mer

Ni kan också vända er till Equmeniakyrkans regionala Samordnare för migration och asyl.
Läs mer

§37a-bidrag

Länsstyreslen kan också bevilja bidrag som heter §37a och där gäller att församlingar samverkar med kommunen: §37a – flyktingguider och familjekontakter (kommuner/kommunalförbund i samverkan med idéburen sektor/civila samhället)
Läs mer