Beta – fortsättningskurs i kristen tro

Publicerat 2017-12-28 av hillevi

Under hösten hade vi en Alphakurs i Strandkyrkan. Vi har träffats till måltid, föredrag och sedan samtal i grupper om kvällens ämne och annat som känts aktuellt. Många har berättat om hur viktigt det känts att få prata om lite djupare ting i en liten grupp där alla tankar och frågeställningar är välkomna, och där man kan känna sig trygg med att den man sagt stannar inom gruppen.Mission

Till våren inbjuder vi till en fortsättning om vägen vidare, en Betakurs. Start tisdagen den 30 januari kl 17.30. Vi kommer att ta upp ämnen som dop, nattvard, vad är ett evangelium, vad är en gudstjänst, de olika kyrkofamiljerna och något om andra religioner. Välkommen med dina frågor och anmälan till pastor Hillevi Jönsson, mobil 0708-85 42 45, eller e-post hillevi.jonsson@equmeniakyrkan.nu!