Tänd ett ljus – insamling till internationellt arbete

Publicerat 2017-12-28 av hillevi

Under perioden 1.a söndagen i advent – 31 januari pågår insamlingen till Equmeniakyrkans internationella arbete. Vår kyrka har systerkyrkor och samarbetspartners i ett 30-tal länder. Vi får bidra till goda gärningar av många olika slag: utbildning, hälsovård, stöd till församlingsarbete och pastorsutbildning. Vi får också sända ut missionärer och missionsarbetare. Tillsammans får vi vara med och uträtta storverk!

3:e söndagen i advent hade vi vår huvudinsamling. Då var Gudrun Svensson här och berättade i gudstjänst och vid kyrkkaffet om sitt mångåriga arbete som barnmorska i Kongo-Kinshasa. Att få möta någon som själv varit ”där ute”, gjorde både arbetet och behoven mera konkreta för oss. Missionsgrupp 3Vår egen missionsgrupp, som bl a stickar filtar och barnkläder till vår systerkyrka i Kongo-Brazzaville, hade också en liten utställning.

Om du inte var med då, har du fortfarande möjlighet att bidra fram till den 31 januari. Varje söndag kan du lämna ditt bidrag, och möjlighet finns förstås också att sätta in det på församlingens bankgiro 374-2830, eller swish 1230564310. Skriv då att du vill det ska gå till internationellt arbete. Många bäckar små …