Välkommen till gudstjänst den 28/10!

Publicerat 2018-10-25 av hillevi

AndrumVälkommen till ekumenisk gudstjänst med nattvard kl 11.00 den 28/10! Strandkyrkans och Svenska kyrkans församlingar i Lomma firar gemensam gudstjänst, med temat ”Frälsningen.” Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Svenska kyrkan, predikar och Hillevi Jönsson, pastor och föreståndare i Strandkyrkan, leder gudstjänsten. Samtidigt med gudstjänsten blir det söndagsskola för barnen. Och naturligtvis är alla välkomna till kyrkkaffe/te/saft efteråt!