Söndagsskola för barn ca 4 – 8 år

Publicerat 2019-01-22 av hillevi

I Strandkyrkan är det söndagsskola under gudstjänsttid ungefär en gång i månaden. Vi sjunger, leker, hör berättelser ur Bibeln, tänder ljus och ber. En av söndagarna firar vi gudstjänst med små och stora, och då är barnen med under hela gudstjänsten. vi börjar alltid kl 11. Vårens datum:

söndagsskolemålning3 februari, 3 mars, 31 mars, 28 april (Gudstjänst med små och stora) samt 26 maj.

Kontakt och info: Karin Nilsson, tel 046-29 37 51.