Publicerat 

Tjänstepension

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar. För närvarande sker det på olika sätt beroende på vilket bildarsamfund församlingen har tillhört. Alla anställda är försäkrade men villkoren ser lite olika ut i bildarsamfunden. Equmeniakyrkan kommer under 2016 göra en enhetlig försäkrings- och pensionsadministration.

Svenska Baptistsamfundet (SBPF) och Svenska Missionskyrkan har olika lösningar. Har du frågor kontakta oss.

Kontaktperson
Brigithe Törneke
08-580 031 15
Mailadress vid frågor om försäkring/pension
pof@equmeniakyrkan.se