Ulla Marie Gunner inte längre kandidat till kyrkoledarpost

Publicerat 

Ulla Marie Gunner har meddelat att hon drar tillbaka sin kandidatur till posten som kyrkoledare för Gemensam Framtid. Eftersom hon inte längre står till förfogande kommer hon inte att delta i kvällens samtal i Norrmalmskyrkan.

Anledningen är att styrelsen i Immanuelskyrkan i Stockholm beslutat att föreslå sitt församlingsmöte att kalla Ulla Marie till pastor och föreståndare.

Ulla Marie har skrivit en hälsning som kommer att läsas upp vid samlingen i Norrmalmskyrkan i kväll och publiceras här på webbplatsen vid samma tid, där hon beskriver sina skäl.

I nuläget återstår fyra kandidater till kyrkoledarposten. De övriga nio nominerade finns också kvar som kandidater till de två posterna som biträdande kyrkoledare.

Ann-Sofie Lasell, kyrkostyrelsens ordförande