Publicerat 

Information och anmälan

Utbildningen kostar 4 900kr. I priset ingår mat och boende under kursdagarna, grupphandledning och kursinnehållet. För deltagare som har lång resväg till kursdagarna finns även en respott där man kan söka ersättning för en del av resekostnaderna.

Ungdomsledarutbildningen riktar sig till alla anställda ungdomsledare i Equmeniakyrkan/Equmenia, även de som redan är i tjänst eller har arbetat flera år.

Ungdomsledarutbildningen ersätter de kurser och vidareutbildningar som tidigare har funnits för ungdomsledare inom Equmeniakyrkan, detta är Ungdomsledarutbildningen med stort U.

Ungdomsledarutbildningen erbjuder alla ungdomsledare, både gamla och nya, grupphandledning, kompetensutveckling och ett socialt skyddsnät.

Anmälan: Webbanmälan för läsåret 2017-2018 har stängt men efteranmälningar tas emot i möjligaste mån, även efter kursstart i augusti.

Vid förfrågan om efteranmälan eller andra frågor, kontakta Helena Wiberg, koordinator för Ungdomsledarutbildningen.

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se
Telefon 070-292 87 67

Dokument och resurser:

-Folder
Det här är Ungdomsledarutbildningen
Vägledning vid anställning av ungdomsledare