Publicerat 

Kursinnehåll

Vid kurstillfällena kommer det hållas föreläsningar på olika teman, som syftar till att ge inspiration, verktyg och fördjupad kunskap i arbetet som ungdomsledare. En del av föreläsningarna har även tydligt fokus på den egna personliga utvecklingen och andligheten. För deltagare som gör sitt andra, tredje, fjärde år och så vidare, kommer det finnas alternativa föreläsningar vid en del av föreläsningspassen.

Föreläsningarna rör ämnen som till exempel:

  • Relationer
  • Lärjungaskap
  • Ledarskap
  • Att vara anställd i församling
  • Andaktsmetodik
  • Kallelse
  • Konflikthantering
  • Bibelstudie

Det kommer även finnas tid till att umgås och knyta kontakter, dela erfarenheter med varandra och tillfälle att mötas till grupphandledning. Det ges också möjlighet att fira gudstjänst och ha andakt tillsammans, att få be och sjunga lovsång tillsammans. På våren när kursdagarna är förlagda i Stockholm är det inplanerat studiebesök i flera olika församlingar och även ett besök på Ekumeniska Centret i Alvik.

Undervisningen hålls av personal från Equmenia och Equmeniakyrkan, både församlingsanställda och personal på regional och nationell nivå, lärare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och externa föreläsare.

Exempel på föreläsare:

John Ahlström, lärare Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Carin Dernulf, Generalsekreterare Equmeniakyrkan
Olof Brandt, Generalsekreterare, Bibeln idag och Nationell koordinator för Bibeläventyret, Bibelsällskapet
Mikael Celinder, Generalsekreterare SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom)
Cicci Hagevi, Församlingsföreståndare Equmeniakyrkan Växjö