Publicerat 

Valberedning

Equmeniakyrkans valberedning

Inom Equmeniakyrkan väljs varje år en valberedning som har till uppdrag att på nationell nivå förbereda val av ordförande och ledamöter till kyrkostyrelsen samt val av revisorer, verksamhetsgranskande utskott och funktionärer till kyrkokonferensen (presidium och rösträknare).

Valberedningen jobbar hela tiden i samarbete med lokala församlingar. Tillsammans söker vi efter ledare och tjänare som på olika sätt är med och påverkar vår kyrka genom sin tro, personlighet, kunskap och erfarenhet. Vi söker efter människor som speglar vår kyrkas mångfald och som har en längtan att anta de utmaningar vår kyrka står inför för att vi ska vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.

Förslag

Vet du någon person som är lämplig för något av ovanstående uppdrag? Equmeniakyrkans valberedning inbjuder er församling att skicka in förslag på kandidater till dessa poster. Förslag skickas skriftligen till valberedningens ordförande, Ann-Christin Lindbom senast 5 januari 2016.

Kontaktuppgifter

Ann-Christin Lindbom, Veberöd
ordf.
073-752 06 97
a-c.lindbom@tele2.se

Anna-Carin Persson Stenbeck, Stockholm
v. ordförande
072-230 31 01
m4aco@yahoo.com

Mer information

kontakta gärna någon i valberedningen

Andreas Abrahamsson, Donsö
070-516 65 32
abrahamsson.andreas@gmail.com

Christer Elvin, Västervik
070-965 44 21
elvin.christer@gmail.com

Bodil Eriksson, Stöde
070-714 79 89
bodil@bethel.se

Magdalena Gustafsson, Göteborg
073-655 58 03
magdalena@betlehemskyrkan.se

Sten Högberg, Malmö
070-3454810
Sten.hogberg@mah.se

Gunnel Näsfors, Sundbyberg
070-144 15 46, 070-794 33 57
gunnel.nasfors@skr.org

Torsten Wilhelmsson, Årjäng
072-233 53 59
torsten45@gmail.com