Publicerat 

Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidragen. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. Fördelningsrådet beslutar även hur de olika inkomstkällorna bäst fördelas i stöd till församlingar.

Information (pdf) »

Digitalansökan
Det finns möjlighet att fylla i ansökan digitalt. När du skickar in den så får du ett mail som en bekräftelse på ansökan. Ni behöver förbereda ansökan innan ifyllande av den digitala ansökan.
Obs! Ni behöver fylla i ansökan vid ett tillfälle och det går inte att spara den. Vi rekommenderar att skriva ut nedanstående PDF som hjälp vid ansökan.
Digitalt formulär

Ansökningsblankett församlingsbidrag (ifyllningsbar pdf)

 

Mer information

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta din region eller ansvarig på kansliet.

Nord
Lena Bergström
070-306 28 02 Skicka ett mail

Mitt
Lennart Renöfält 

070-668 57 99 Skicka ett mail

Svealand
Helen Friberg
070-312 44 74  Skicka ett mail

Stockholm
Jenny Dobers
070-931 03 34 Skicka ett mail

Väst
Tomas Hammar
076-505 31 40 Skicka ett mail

Öst
Peter Bernhardson
072-741 15 11 Skicka ett mail

Syd
Charlotte Thaarup
072-302 77 00 Skicka ett mail

Kansliet
Eva Danneholm 08-580 031 25
Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, senast 30 juni till:
bidrag.”namn på regionen”@equmeniakyrkan.se
eller via post till
Equmeniakyrkan, Box 14038, 167 14 BROMMA och till den regionala kyrkoledaren.