Kyrkoledare

Lasse Svensson

kyrkoledare

Olle Alkholm

bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

bitr. kyrkoledare

Regionala kyrkoledare

Peter Bernhardsson

regional kyrkoledare
region Öst
072-741 15 11

Jenny Dobers

regional kyrkoledare
region Stockholm
070-931 03 34

Lena Bergström

regional kyrkoledare
region Nord
070-306 28 02

Helen Friberg

regional kyrkoledare
region Svealand
070-312 44 74

Tomas Hammar

regional kyrkoledare
region Väst
076-505 31 40

Lennart Renöfält

regional kyrkoledare
region Mitt
070-668 57 99

Charlotte Thaarup

regional kyrkoledare
region Syd
072-302 77 00

Lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

chef och verksamhets-
koordinator
070-317 43 58

Eva Danneholm

handläggare medarbetar- och vigselfrågor
08-580 031 25

Rune W Dahlén

handläggare medarbetarrekrytering, kontaktlärare THS
08-564 357 10
076-505 31 52

Linnea Lidskog

Kontaktperson pastorskandidater
Vägledningsåret

08-58 00 32 25

Elisabeth Lindgren

samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51

Marie Lindholm

handläggare medarbetarrekrytering diakoner
08-580 031 83

Lovisa Brorson

konferensansvarig, kyrkoledarassistent
08-580 031 07

Arne Fritzson

teologisk sekreterare
073-986 16 71

Helen Åkerman

handläggare förtroendemannaorgan, samordnare konfirmation
08-580 031 60

Kommunikation

George Olvik

kommunikationschef
08-580 031 35

Görel Byström Janarv

kommunikatör
08-580 031 70

Rebecka Hellqvist

grafisk formgivare
08-580 031 76

Tomas Lannfjäll

webbredaktör
08-580 031 71

Pelle Lindvall

kommunikatör

076–184 87 08

Unni Jonsson

vikarierande kommunikatör
08- 580 031 17

Kajsa Hällegårdh

kommunikatör
tjänstledig

Nationella enheten

Per Westblom

chef för nationella enheten
08-580 031 20

Els-Marie Carlbäcker

biträdande koordinator
församling och samhälle
08-580 031 50

Hanna Ekstedt

musik och kreativa uttryck
08-580 032 21

Pär Alfredsson

samordnare evangelister
070-277 40 77

Liselotte J Andersson

evangelist, andlig vägledning och retreat
08-580 031 41

Stefan Jämtbäck

Brukssånger
070-173 07 93

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81

Emanuel Furbacken

regional samordnare för migration och asyl

076-517 24 02

Yvonne Göranson

regional samordnare för migration och asyl

076-517 24 01

Britta Hermansson

evangelist
076-505 31 53

Eva Kunda Neidek

regional samordnare för migration och asyl

070-172 33 37

Kristina Färdeman

regional samordnare
för migration och asyl
070-419 24 93

Marcus Olson

evangelist och gatupastor
076-160 91 79

Isac Zekry

missionär i Sverige
08-580 031 27

Peter Svanberg

samordnare församlingsgrundande
070-600 60 48

Lena Wohlfeil

samordnare för musik och kreativa uttryck
08-580 031 22

Marie Rindborg

producent
Sångarförbundet
08-580 031 06

Noomi Tönnäng

brobygge
08-580 031 44

Internationella enheten

Gerard Willemsen

chef för internationella enheten
08-580 031 85

Ulrika Morazán

bitr. chef
samordnare
Latinamerika
08-580 031 45

Lennart Axelsson

ansvarig containerverksamhet
070-872 99 33

Maria Brunander

internationell
handläggare
08-580 031 92

Walla Carlsson

missionär
Litauen
08-580 031 86

Christer Daelander

MR-frågor
samordnare Afrika
08-580 031 80

Stefan Emilsson

samordnare
Asien

08-580 031 87

Krister Gunnarsson

missionär
Spanien
08-580 031 54

Gunilla Ikponmwosa

samordnare Mellan-
östern Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd
08-580 031 82

Andreas Karlsson

samordnare Eurasien
08-580 031 09

Kimy Konde

samordnare Afrika
08-580 031 30

Anna-Carin Persson Stenbeck

vikarierande internationell handläggare
08-580 031 28
076-505 31 28

Bertil Svensson

internationell rådgivare
08-580 031 90

Bengt Åkesson

samordnare Ryssland
070-518 78 07

Ekonomi / Administration

Marianne Dahl Radhe

administrativ chef
08-580 031 05

Lars Andersson

ekonom
08-580 031 21

Joacim Anesund

registeransvarig Repet
08-580 031 64

Susanne Carlysle

redovisningsekonom
08-580 031 11

Cecilia Bergliden

redovisningsekonom
Equmenia
08–580 031 18

Kristina Engberg

administrativ
handläggare
08-580 032 12

Lena Furusjö

ekonomihandläggare
leverantörsreskontra
08-580 032 13

Josefine Höglund

ekonomihandläggare
löner, testamente
08-580 031 23

Anders Kastemyr

register och statistik
regionerna
08-580 033 11

Mikael Lindholm

support Repet
08-580 031 61

Birgitta Sjöblom Matta

ekonomihandläggare
löner
08-580 031 13

Brigithe Törneke

ekonomihandläggare
pension, kundreskontra
08-580 031 15

Inger Ågren

insamlingshandläggare
08-580 031 12

Mikael Karlsson

föräldraledig

Personal / arkiv

Christina Grafström

personalchef
08-580 031 75

Sara Klerebo

personalhandläggare
försäkringar
08-580 031 14

Magnus Lindvall

arkivarie
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
08-580 031 67

Elin Berg

arkivarie

08-580 031 65

Jan Ohlson

arkivarie
Svenska Missionskyrkan
08-580 031 95

Maria Halmfors

arkivassistent
08-580 031 68

Regionala församlingsutvecklare

Sara Mellergård

evangelist och vikarierande församlingsutvecklare
region Stockholm
070-994 57 42

Anders Jonåker

församlingsutvecklare
Region Stockholm

070 – 999 69 19

Urban Erestam

församlingsutvecklare
region Väst
070-710 61 70

Stefan Klingberg

församlingsutvecklare
region Svealand
070-603 08 35

Johan Einarsson

församlingsutvecklare
region Öst
070-230 19 48

Karin Kopparmalms Lindblad

vikarierande församlingsutvecklare
region Nord
070-239 36 01

Maria Johansson

församlingsutvecklare
region Nord

Margareta Lundmark

administratör
region Nord
070-331 00 34

Sara Löfstedt

församlingsutvecklare
region Mitt
070-658 06 05

Alf Rikner

församlingsutvecklare region Svealand
070-618 87 11

Maria Lorentzon

administratör
region Väst
031-351 18 10

Bengt Åkesson

församlingsutvecklare
region Syd
070-518 78 07

Helena Wiberg

koordinator ungdomsledarutbildningen
070-292 87 67

Equmeniaregioner

Sayuri Kikuchi

regionsamordnare
Equmenia Nord
073-81 80 555

Marta Karlsson

föreningsutvecklare
Equmenia Nord
070-678 72 61

Niklas Björklund

föreningsutvecklare och församlingsutvecklare Equmenia Mitt
070-415 40 75

Maria Melin

regionsamordnare
Equmenia Mitt
070-771 43 84

Tina Eriksson

vik. regionsamordnare
Equmenia Svealand

070-676 51 66

 

Christer Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Öst
070-254 65 85

Jonas Lundkvist

projektanställd i Equmenia Svealand
073-028 86 23

Anja Wändal

föreningsutvecklare
Equmenia Svealand och
Equmenia Väst
070-217 46 33

Hanna Enbom

regionsamordnare
Equmenia Stockholm
073-074 86 08

AnnaSara Dahlén Gotting

föreningsutvecklare
Equmenia Stockholm
073-622 48 13

Skander Kurtin

regionsamordnare
Equmenia Väst
076-947 54 10

Mikael Nilsson

föreningsutvecklare
Equmenia Väst
070-710 61 72

Lovisa Hall

vikarierande föreningsutvecklare
Equmenia Öst
070-436 07 32

Ida-Maria Brengesjö

föreningsutvecklare
Equmenia Öst
föräldraledig

Joakim Stenmo

regionsamordnare och
föreningsutvecklare
Equmenia Syd
070-733 55 49

Överås

Suzanna Jaksic

koordinator Överås
031-40 25 99

Maria Fässberg Norrhall

projektledare Rastplats och Akademi Överås
076-517 24 03

Henrik Fransson

Hanna Svensson

Gustav Svensson