Publicerat 

Insamlingar 2017

Tackbrevsbild---Fotbollstjejer_skor_Brazzaville_720

Bön- och offerdagar 2016-17

  • för mission i andra länder
   offerperiod från första advent 2016 till 31 januari 2017.
   Tema: Tänd ett ljus
   Läs mer 
  • Pastors- och diakonutbildningen
   12 mars 2017
  • Nationella arbetet
   23 april 2017
  • för Equmenia
   Tacksägelsedagen, 8 oktober 2017
  • för mission i andra länder
   offerperiod från första advent 2016 till 31 januari 2017
   – Boka talare –
   Några personer på listan är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent – trettondedag jul, men kommer gärna på besök andra tider av året.
   Läs mer 

90kon_220Församlingskollekter/gåvor

Församlingar som vill sätta in kollekter till något av våra gemensamma ändamål kan med fördel använda: bg 900-3286 (alternativt pg 90 03 28-6).

Privata gåvor

Vi tar tacksamt emot gåvor från privatpersoner på bg 900-3286 eller pg 90 03 28-6