Publicerat 

Bön och offerdag för mission i Sverige

MF130313-MF5D9020_webb2000

Nu kraftsamlar vi för missionsarbetet i Sverige!

I april och maj har vi i Equmeniakyrkan många församlingar som gör en viktig insamling. Kollekten går då till kyrkans mission i Sverige.

Det är då vi tillsammas gör en kraftsamling för det vi ofta kallar för mission i Sverige. Det är ett ganska brett område och kan innebära många olika satsningar. Men det kan också innebära stor skillnad i vårt land. Vi kan då fortsätta stötta församlingar i förnyelse, utveckling och växt. Vi kan arbeta än hårdare med församlingsplantering. Vi kan vara en tydligare röst i Sverige för människor i utsatta situationer och göra det möjligt för sjukhuspastorer, studentpastorer och flykting och integrationsprojekt att fungera ännu bättre. Ofta handlar det om arbete som en enskild församling inte mäktar med, om det arbete där vi behöver samverka nationellt. Med dessa gåvor vi nu samlar in kan fler människor nås med evangelium som ger hopp framtidstro.

Var med och gör skillnad! Din gåva är viktig.

Swish: 900 32 86
Bg: 900-3286

Tack för att du bidrar!

90-konto_220L