Vill du döpa dig?

Publicerat 2018-01-25 av johneidering

Söndagen den 11e februari planerar vi för dop i vår gudstjänst. Funderar du på att låta döpa dig, eller vill du veta mer om vad dopet betyder så kontakta någon av församlingens pastorer.