Om oss

Välkommen till Equmeniakyrkan Vårgårda!

AltartavlaVi är en samling människor med det gemensamt att vi har en tro på Jesus Kristus. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap där du som vill får vara med och dela dina tankar och funderingar kring livet och tron. Du behöver inte vara en van kyrkbesökare utan tvärt om vill vi vara en kyrka för hela Vårgårda. Vi vill vara en mötesplats för människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund. Ingen livssituation står utanför församlingens omsorg. Vi vill också att vår församling ska vara en plats där människor hittar gemenskap, möts av omsorg och utmanas till engagemang för den värld vi lever i.

Du är viktig, livet är på allvar.

Välkommen till oss!

Vill du läsa mer om vår församlings tro och arbete så läs vår Församlingordning.