Om Vårgårda möte

År 1968 startade John Hedlund en betydelsefull tradition i anslutning till riksdagsvalen. Han bjöd in samtliga riksdagspartiers ledare till utfrågning i tältmöte. Traditionen är obruten och genom åren har utfrågningen, som röner stort massmedialt intresse, blivit viktig. Säkert är det den stora publiken och den speciella inramningen som gör utfrågningarna populära. Det handlar om att under trevliga former ge publiken ökad kunskap om vad partierna står i viktiga frågor.

Under tiden 20 augusti till 5 september 2010 genomfördes Vårgårda möte i Vårgårda, mitt i regionen. Ett tält fick ersätta den nedbrunna Tånghallen. Det hölls tretton möten och vid sju av dem intervjuades en partiledare av pastor Torsten Åhman.

Mona_sahlin_460
Torsten Åhman intervjuar dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna, Mona Sahlin.

reinfeldt_460
Statsminister, Fredrik Reinfeldt, på besök i Vårgårda under Vårgårda möte 2010.

Vårgårda möte 2014 blir som vanligt en folkfest med kristna förtecken. En fest som  alla är välkomna till oavsett bakgrund, livsåskådning och politisk uppfattning.

Samverkan
Vårgårda möte samverkar med Vårgårda Idrottsklubb och Vårgårda kommun men också med näringslivet och riksdagspartiernas organisationer i Västra Götaland.


Hitta hit
Till Tångahallen hittar du på följande adress:

Tånga Hed
Tångahallen 1
44734 Vårgårda


Arrangörer

Vårgårda möte 2014 arrangeras av Equmeniakyrkan och föreningen Missionskyrkor i Vårgårda som är ett samarbetsorgan för kommunens tio församlingar inom Equmeniakyrkan.


Församlingar
Asklanda-Ornunga mfsFly mfsHorla-Siene mfsLagmansholms mfsNårunga Ljur mfsRensvist mfs, Skogsbygdens mfs, Tåstorps mfsVårgårda mfs och Östadkullebygdens frikyrkoförsamling.