Kontakt

Equmeniakyrkan Västra Gotland
c/o Catharina Björkqvist
Hogrän Byssegårde 195
621 96 Visby

E-post: info@gotlandsvastra.se

Info och kartor:
Väte Missionskyrka
Hogrän Missionskyrka

Telefon
Pastor Jan Olander  0704 584527
Vice församlingsföreståndare
Allan Lingström 0498-26 70 56
Ordförande Catharina Björkqvist 0498-26 70 92
Kassör Göran Hägg 0498-24 61 52
0736-870579
Blandad kör Lena Gomér 0498-24 31 03
Syförening Rut Björkqvist 0498-24 60 13
Konto Bankgiro: 207-3807
Swish 123 319 98 66

Equmenia Västra Gotland

Ordförande Linus Gomér 073-344 68 24
Kassör Anton Björkqvist 0498-24 60 28
Scout, Väte Therese Olofsson 0498-21 56 57
Scout, Hogrän Catharina Björkqvist 0498-26 70 92
Tonår, Väte Linus Gomér 073-344 68 24
Birgitta Björkqvist 0498-24 61 77
Musiklekis, Väte Gunilla Björkqvist 0498-246028
By night, Hemse Arvid Johansson 0762-661120
Söndagsskola Birgitta Wejde 0498-26 71 61
Konto Bankgiro 5204-8006
Swish 123 363 25 77

Frågor om hemsidan: webmaster@gotlandsvastra.se