Vi tänder ett ljus i advent

Publicerat 

Kan man önska varandra glad advent i dessa tider när vi nås av så många dystra nyheter? Den pågående #metoo-rörelsen har inte kunnat undgå någon. Det är som om en lavin har utösts, en avgrund öppnats eller vulkan fått ett utbrott. Från alla möjliga yrkeskategorier och sociala grupper kliver drabbade kvinnor fram och berättar om kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier man utsatts för. Plötsligt har man fått mod och kraft att berätta det man länge tryckt ned och hållit inne av rädsla och skam. Vi känner sorg och vemod över att så mycket destruktivt sker i det fördolda i vårt samhälle. Man vill inte tro det är sant. Och även inom kyrkans värld förekommer det, kanske mer än vi tror. Därför gör Svenska kyrkan nu ett upprop under namnet #varde ljus. Och även inom Equmeniakyrkan behöver vi uppmärksamma detta och fråga hur det är hos oss och vad vi kan göra.

Kanske är det ändå inte fel med en domsöndag en gång om året då vi alla får anledning att rannsaka våra liv och bli påminda om att vi har ett ansvar inför vår Skapare hur vi lever våra liv. Men det räcker inte. Det behövs något mer. Och kyrkans budskap stannar som väl är inte heller med det. Kärnan i det kristna budskapets är inte dom utan nåd, försoning och hopp. Just detta är den kristna församlingen kallad att gestalta och förmedla. Våra församlingar ska vara platser där människor känner sig trygga, respekterade och bemötta med omsorg. En plats för möten, delande, lyssnande, försoning och helande.

På söndag ska vi återigen fira 1:a advent och tända det första ljuset inför julen. Mitt i det yttre och inre mörker vi ser och möter får vi påminna oss om att Gud inte har glömt bort oss. Det är inte kört! Han kommer till sin kyrka och sin värld med ljus och hopp. Gud är nära varje människa och alla har möjlighet att ta emot honom i sitt hjärta till förvandling. Jesus ger ett nytt sinnelag, en ny kärlek och tillit. Mer än någonsin gläds jag över detta budskap. Mer än någonsin känner jag att vår värld behöver Jesus! Mer än någonsin inser jag hur viktig varje kristen församling är för att sprida hans ljus! Så tänd frimodigt och trotsigt det första ljuset på söndag och känn glädje över att få fira advent!

Tomas Hammar, Regional Kyrkoledare