Publicerat 

Vid sjukskrivning

Sjukskriven. Vad ska arbetsgivaren göra?

När våra medarbetare är långtidssjukskrivna ska det anmälas till våra försäkringsbolag, vilket försäkringsbolag beror på vilken pensionsordning (beroende av bildarsamfund) som medarbetaren tillhör.

Vid sjukskrivning (PDF 7 kb)