Publicerat 

Home

En kyrka för hela livet

- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen -

Kyrka och polis i samverkan

2019-11-25
Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präst/pastor/diakon som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet. Sista anmälningsdag är nu förlängd till 29 november!Läs mer
Sång och gemenskap

Härlig sång och varm gemenskap

2019-11-22
…på konferensen Leva Mångfald och Svenska med Sång. Ett 80 tal personer från olika platser runt om i landet möttes förra helgen till konferens i Högdalskyrkan.Läs mer
Kyrkohandboken

Kyrkohandboken på väg ut

2019-11-22
Nu packas den nya Kyrkohandboken för att skickas ut. Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar har pågått sedan 2013. Vid kyrkokonferensen i maj 2019 antog vi den i enighet.Läs mer
Vitalized - träff för församlingsutvecklare

Många deltagare på Vitalize 2019

2019-11-15
Inspiration, kraft, gemenskap och själavård var nyckelorden för Vitalize 2019. Den 8-9 november träffades ett 50 tal av Equmeniakyrkans församlingsplanterare på Hjortsbergagården utanför Alvesta. Tillsammans representerade de 11 av Equmeniakyrkans församlingsplanteringar.Läs mer