Publicerat 

Home

Vi är Sveriges nyaste kyrkosamfund.
Vårt namn är nytt men vi har djupa rötter i den kristna
kyrkans historia och den svenska folkväckelsen.

Hitta församling Våra regioner

Juluttalande – för ett värdigt flyktingmottagande

2018-12-10
Signerat av europeiska kyrkoledare, kristna samfund och allianser i samarbete med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CME). I julens anda uppmanar vi dig att arbeta och be för ett välkomnande och inkluderande europeiskt samhälle. När kristna nu förbereder sig för att fira Kristi födelse väntar de med hopp och förväntan,Läs mer

#rättilltro Namninsamling – Vi uppmanar Migrationsverket att respektera konvertitens tro

2018-12-08
Religionsfriheten är inskriven i grundlagen. Jag och många med mig ifrågasätter om respekten för människors tro gäller alla i Sverige när vi ser Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Jag anser att myndighetens hantering av dessa ärenden är i starkt behov av en uppdatering. Som jag också sa i Sändaren anser jag att vi behöverLäs mer

Kartläggning av konvertitärenden i asylprocessen

2018-12-07
Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen och erbjuder nu flera samfund att vara med. Equmeniakyrkan har tackat ja till att delta och vädjar nu till församlingar runt om i Sverige att hjälpa till. Därför har vi, på Pingst initiativ, startat en kartläggning där kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativaLäs mer

Tack för ditt engagemang!

2018-12-03
Sveriges Kristna råd och de som jobbat med Globala veckan har skickat ett tack till alla engagerade eldsjälar runt om i Sverige för allt arbete och engagemang ni har lagt ned på att göra veckan möjlig och för att sprida kunskap. Ni gör skillnad! Tack!Läs mer