01. Motion om andlig vägledning och retreat | 2020


Utgångspunkten för motionen är vår gemensamma erfarenhet:
Att vi lever i en tid där fler och fler människor känner sig vilsna och har allt svårare att finna sitt sammanhang och sin väg. Det gäller inte bara unga utan också medelålders och äldre. Med lusten och jaget i centrum, utan något utanför sig själv att hålla sig i, har allt fler svårt att orientera sig i den valfrihetens och fragmentiseringens värld vi lever i.

Vi har funnit att Andlig Vägledning* är en gåva och ett verktyg som tydligt hjälper människor att finna sin väg och att växa i tro och som människa. Det gäller för oss själva, bland medarbetare i kyrkan och för de människor vi mött. Det gäller människor som vandrat länge med Gud, nyss funnit sin tro eller bekänner sig som sökare.

Vår erfarenhet är också att Retreaten** är en del i lärjungaskap och efterföljelse som är oerhört värdefull och den är omistlig för många av oss. Mer än någonsin behöver vi göra som Jesus – dra oss undan, ensamma eller tillsammans. Mer än någonsin behöver vi detta ”öknens” möte med Jesus. Vi behöver söka tystnaden, både den inre och yttre, för att urskilja Guds röst i det brus som omger oss.

Vi behöver ständigt se över och förnya de redskap som följer vår kyrkas djupa och starka traditioner till mognad och helgelse, både individuellt och gemensamt. Andlig Vägledning och Retreaten är sådana redskap som vi i vår tid upptäcker på nytt.

Därför tror vi att både Andlig Vägledning och Retreat är något vi mer behöver lyfta fram, erbjuda och utveckla, för att vi som gemenskap och Kyrka ska vara och leva förenade med Jesu intressen i världen.

Vi vill:

  • Att både Retreat och Andlig vägledning blir en mycket tydligare del av utbildning och fortbildning i Equmeniakyrkan.
  • Att Retreat och Andlig vägledning finns med som en tydlig del i en av Equmeniakyrkans tjänster med uppdrag och tid, att bevaka och utveckla dessa, för medarbetare, församlingar och enskilda.

*) Andlig vägledning – samtal med fokus på hur Gud är närvarande i hela mitt liv. Där berättelserna om Jesus är tydligt närvarande som ett verktyg för att mer få syn på både Gud och mig själv.

**) Retreat – att, liksom Jesus och lärjungarna, dra sig undan vardagens intryck och brus, för att i samtalet med Gud och sig själv söka Guds vilja med det egna livet.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Med ömhet för vår kyrka

Rosie Gard, Urban Holmquist, Lena Huld, Mogens Nielsen, Sophia Paulsson Sjödin, Andreas Sköldmark – pastorer i Equmeniakyrkan, tillika medlemmar i fem olika lokala Equmeniakyrkoförsamlingar