Publicerat 

Frågor och svar om kyrkoavgiften

sangarforbundet3_720ny
Tillbaka till kyrkoavgiftens huvudsida »


1. Hur gör jag för att betala kyrkoavgift till Equmeniakyrkan?

Du som vill ansluta sig till kyrkoavgiften, kan skriva ut den folder som finns för nedladdning på Anmälningsblankett för utskrift 2 sidor (sv/v pdf)  eller beställa den och få den hemskickad. Du kan också fylla i anmälningsblanketten säkert på vår webbsida och signera med Bank-ID
Fyll i blanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten före 31 oktober.

2. Hur ofta måste jag förnya mitt kyrkoavgiftsmedgivande?

Du fyller i ditt medgivande 1 gång och sedan gäller det tillsvidare.

3. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling till en annan församling inom Equmeniakyrkan?

Ändring av församling kan endast ske inom respektive samfund. Den som vill byta församling inom Equmeniakyrkan, använder den blankett som finns på hemsidan som heter Blankett för byte av församling inom Equmeniakyrkan (pdf) . Fyll i blanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten.

4. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling inom Equmeniakyrkan till en annan församling i ett annat samfund?

Den som vill byta från en församling i Equmeniakyrkan till en församling i ett annat samfund måste begära utträde ur Equmeniakyrkans kyrkoavgift genom att använda blanketten Uppsägning kyrkoavgift 2020. Fyll i blanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten.

Du måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till det andra samfundet med en medgivandeblankett för det samfundet. Byte av församling kan nämligen endast ske inom respektive samfund.

Båda blanketterna måste vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år.

5. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling inom ett annat samfund till en församling inom Equmeniakyrkan?

Vill du byta församling från en församling inom ett annat samfund till en församling inom Equmeniakyrkan måste du begära utträde ur det andra samfundets kyrkoavgift genom att använda en blankett från det samfundet. Du måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till Equmeniakyrkan med en medgivandeblankett för Equmeniakyrkan. Båda blanketterna måste vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år.

6. Hur ger jag mitt samtycke till att min kyrkoavgift numera ska hanteras av Equmeniakyrkan istället för av något av bildarsamfunden?

2014 började kyrkoavgiften hanteras av Equmeniakyrkan. Men den som fortfarande betalar kyrkoavgift till något av bildarsamfunden behöver ge sitt samtycke till att kyrkoavgiften numera ska hanteras av Equmeniakyrkan. Det gör du enklast under ”Ändra från ett bildarsamfund till Equmeniakyrkan” på denna webbsida. Där finns också en blankett för utskrift.

7. Är det är möjligt att betala kyrkoavgift till mer än ett samfund?

Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till hur många samfund du vill. Men det går inte att betala kyrkoavgift till enbart exempelvis Equmeniakyrkan och samtidigt stå kvar som medlem i Svenska Kyrkan, eftersom kyrkoavgiften i Svenska Kyrkan är kopplat till medlemskapet. Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur till exempel Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) – annars kommer dubbla kyrkoavgifter att dras, vilket innebär 1 % till Equmeniakyrkan och 1 % till Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) istället för 1 % till bara det ena samfundet.

8. Är det möjligt att betala kyrkoavgift till både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan?

Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Då kommer det att dras dubbel kyrkoavgift. Med dubbel avgift menas 2 % – alltså 1 % till Svenska Kyrkan och 1 % till Equmeniakyrkan. Det blir alltså INTE ½ – ½ till vardera samfundet.
Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur Svenska Kyrkan – annars kommer det att dras dubbel kyrkoavgift.

9. Om jag går ur Svenska Kyrkan – vad gäller då?

Om du inte tillhör Svenska Kyrkan har du inte rätt till kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Gravsättning och plats på kyrkogård har du fortfarande rätt till, liksom lokal för icke-kyrklig begravningsakt. Du har inte längre rösträtt vid kyrkliga val och är inte heller valbar i sådana val. Den som inte tillhör Svenska Kyrkan betalar en särskild begravningsavgift. För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

10. När kommer beskedet om kyrkoavgiften till församlingarna?

I slutet av januari, när Equmeniakyrkan får besked från Skatteverket, får alla församlingarna ett brev från Equmeniakyrkan där vi meddelar hur stor utbetalning av kyrkoavgift respektive församling kommer att få och hur många medgivanden som respektive församling har under det kommande året.

11. Om jag har fler frågor – vart vänder jag mig då?

Då ringer du till insamlingshandläggare Inger Ågren på Equmeniakyrkans kansli i Alvik, 08-580 031 12.

Tillbaka till kyrkoavgiftens huvudsida »